Veiligheid


1. Veiligheid   6 april 2018
29 oktober 2020  |  , ,
... als je benzine tankt Pakketbezorgers maken wijken onveiliger Leeftijd chauffeurs bij Uber omhoog Veiligheidssystemen verplicht in nieuwe auto’s Achmea voert Veilig Onderweg-manifest in Aantal ...

2. Veiligheid   30 augustus 2019
28 juli 2020  |  ,
Inhoud Voorkomen van inbraak en agressie Bodycam voor maaltijdbezorgers Veiligheid in aanbestedingen in de bouw uitgesteld naar 2022 Voorkomen van inbraak en agressie Wat zijn in de markt de meest ...

3. Gedrag en veiligheid   5 januari 2011
21 november 2017  |  , , , ,
In de rubriek Gedrag en veiligheid gaat het om zaken als corporate governance, geheimhouding tegenover derden, het onderhouden van contacten met sociale media op internet, de ...

4. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... een bedrijfsfeest Op grond van artikel 7:658 BW is een werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet de werkzaamheden zo ...

5. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... een besluit neemt over asielaanvragen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid. Asielzoekers over wie in augustus een besluit werd genomen, hadden gemiddeld 19 weken ...

6. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Arbowet stelt de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid op het bedrijf. De artikelen 3, 4, 5 en 8 beschrijven de verantwoordelijkheid van de ...

7. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Robotadviseur Robots de baas blijven ICT dwingt overheid om sneller te reageren TNO onderzoekt veiligheidsrisico’s van robots op werkplek 20 miljoen dollar voor AI-onderzoek De ...

8. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
Inhoud Nieuw begrip Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en ...

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Manier waarop de vertrouwelijkheid is geregeld Verplichtingen die gelden op het gebied van veiligheid en controle Welke persoonsgegevens worden verwerkt De specifieke taken en ...

10. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... Leden van dubieuze motorclubs kunnen geen ambtenaar zijn, en al helemaal niet op de terreinen veiligheid en justitie. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde 5 februari 2013 in met een ...

11. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... Samenvatting onderzoek en aanbevelingen Week van de alfabetisering Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de ...

12. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... Bij deelname aan zo’n fysieke zitting worden alle geldende RIVM-richtlijnen opgevolgd om ieders veiligheid te garanderen. Indien het voor één van de partijen om een bijzondere ...

13. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... Denk ook aan kosten voor opleidingen, werving, werkkleding en arbovoorzieningen, zoals een helm of veiligheidsbril, eten en drinken en opleiding en ontwikkeling van personeel. Arbeid kost in ...

14. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Juridisch Loket bestaat uit een lijnorganisatie en een ...

15. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... gelden niet voor mensen die een geestelijk ambt binnen de kerk hebben. Bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de overheid en de politie geldt de Arbeidstijdenwet niet wanneer de ...

16. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie Actie tegen kanker door werk Werknemers gebruiken veiligheidsmiddelen niet Gebruik veiligheidsinformatiebladen Werkgevers moeten meer aa Roadmap on ...

17. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... arbocatalogi 2010 Arbocatalogus maximaal 6 jaar geldig Handreiking arbomaatregelen voor taal en veiligheidsrisico’s Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervangen door Beleidsregel arbocatalogi ...

18. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Succes? Of de Arboconvenanten een succes is, is afhankelijk naar welk aspect van de bedrijfsveiligheid et cetera wordt gekeken. Veel papier en veel voorschriften, helpen die wel? Een ...

19. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing krijgt. Hieronder vallen een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser; een zonnebril voor een chauffeur ...

20. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dikke mensen vaker afgewezen Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Nieuwe internationale norm voor veiligheid en gezondheid: OHSAS Arbo in bedrijf 2014 Betere zorg op de werkvloer Toezicht op ...

21. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... problemen komen. Volgens de staatssecretarissen Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is het nu te ingewikkeld om die beslagvrije voet vast te stellen. ...

22. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... de asielzoekers niet steeds van de ene naar de andere plaats verplicht te verhuizen. Ook aan de veiligheid en gezondheid (o.m. vaccinatie) wordt gewerkt, de (permanente) huisvesting is en ...

23. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... verstrekken van locatiegegevens aan de werkgever. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers. Hij moet dus alles doen wat hij ...

24. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... features is de mogelijkheid om (korte) spraakopnames te versturen. Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie heeft grote zorgen geuit over de veranderde privacy-voorwaarde van ...

25. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Een BHV-er is een werknemer die naast ...


Bekijk items: 1 tot 25 (715 totaal)