Certificatie


1. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Arbocertificaten Campagne Werkbuddies RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het gaat om verplichtingen op het gebied van certificatie en registratie voor bijvoorbeeld vuurwerkdeskundigen, asbest verwijderaars en ...

3. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... werknemers Asbestziekte: is de Staat daarvoor aansprakelijk? Nieuwe eisen certificering Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Tata Steel gaat beter om met ...

4. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... verschillende doeleinden. Ook kranten maken van de blogfaciliteit ruim gebruik. WiFi WiFi is een certificatielabel ('logo') voor producten voor draadloze datanetwerken, die werken volgens de ...

5. Certificering   5 januari 2018
26 februari 2019  |  , ,
... De Stichting Erkenning Laboratoria en Inspectie-instellingen (STERLAB/STERIN en de Raad voor Certificatie (RvC). Deze voorgangers zijn alle opgericht door of op initiatief van het ministerie ...

6. Handtekening   21 februari 2017
19 december 2023  |  , , , , , ,
... die bovendien: Is vervaardigd met een certificaat, uitgegeven door een bij de Opta ingeschreven Certificatiedienstverlener (TTP); Welk certificaat door de TTP is aangemerkt als ...

7. Keurmerk (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Selectie op kenmerken Certificaten zzp-er bewijst kwaliteit door middel van referenties zzp-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend Selectie op kenmerken Werkgevers kunnen in een ...

8. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... zal onder meer richtbedragen vaststellen voor goede kwalitatieve scholing voor OR-leden en een certificatieregeling voor scholingsinstituten oprichten. Een passage uit het rapport van de SER: ...

9. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
... de erkenning eenmaal behaald is, is het niet afgelopen. Vanaf dat moment gaat de ondernemer met de certificatie-instelling een wederzijdse overeenkomst aan dat de kwaliteit van het bedrijf ...

10. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. Zie HR-kiosk ...

11. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen ...

12. Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven   21 december 2018
24 december 2018  | Arboportaal  | Fred Barkhuis  | , ,
Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder ...

13. Nieuwe eisen certificering   5 januari 2018
8 januari 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
... die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en ...

14. Nieuwe SER-commissie medezeggenschap   3 juli 2012
12 juli 2012  | SER en MNO  | Fred Barkhuis  | , ,
... gaat richtbedragen vaststellen voor goede kwalitatieve scholing voor OR-leden en een certificatieregeling voor scholingsinstituten ...

15. Persoonscertificaat geeft vertrouwenspersonen zetje in de rug   27 januari 2020
27 januari 2020  | CRP  | Fred Barkhuis  | , ,
... vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert dit elke vier ...

16. ZZP-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend   12 februari 2019
15 februari 2019  | Tax Life en Trouw  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Verschillende bedrijfjes springen handig op die onzekerheid in met 'certificaten' die moeten bewijzen dat de ZZP'er zelfstandig ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst hecht ...


16 items