Second Opinion


1. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben ...

2. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een EHBO-cursus, ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... naar een andere Arbodienst Arbo-wetsvoorstellen 2016 Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion Werkgever geen interesse in goedkoopste Arbodienst Verantwoord Opdrachtgeverschap ...

4. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, betere toegang tot de bedrijfsarts en recht op second opinion. Armoede Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro ...

5. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers): € 1.500 Second opinion Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500 Het niet juist ter beschikking ...

6. Thuiswerken en de fiscus   28 september 2020
16 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... keuring een aanstellingskeuring een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid een door de ...

7. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, betere toegang tot de bedrijfsarts en recht op second opinion. Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, ...

8. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, betere toegang tot de bedrijfsarts en recht op second opinion. Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, ...

9. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... werknemer het oneens met een beslissing van een bedrijfsarts, dan bestaat de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Bedrijfsarts niet toegankelijk De vakcentrales CNV, FNV en MHP* ...

10. Verzuimbeleid   3 oktober 2009
21 mei 2018  |  , , ,
... Informatie op websites Re-integratie valt in de praktijk tegen Aanval op de bedrijfsarts Recht op second opinion bij bedrijfsarts Vijf eisen aan basiscontract met bedrijfsarts Re-integratie ...

11. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een door de ...

12. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... ontslag; deskundigenoordeel²: Werkgever en werknemer hebben het recht een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen bij de uitvoeringsinstelling over de vraag of er binnen het bedrijf ...

13. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... drugs-, alcohol- en eetverslavingen of het verstrekken van sportfaciliteiten, stoelmassages, een second opinion in het kader van (vrijwillig) geneeskundig onderzoek en een cursus EHBO kunnen ...

14. Recht op second opinion bij bedrijfsarts   30 januari 2015
2 februari 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de ...

15. Feiten en fabels over de second opinion   24 mei 2017
24 mei 2017  | Xpert  | Fred Barkhuis  | ,
... van de volgende stellingen is er een fabel en de ander een feit: 1. Alleen de werknemer mag een second opinion aanvragen. 2. Een second opinion mag altijd worden geweigerd. De antwoorden op ...

16. Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion'   13 april 2017
14 april 2017  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , ,
Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit, dat formeel op 1 juli 2017 ingaat, op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien.

17. Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion   30 oktober 2016
2 november 2016  | Xpert  | Fred Barkhuis  | , ,
Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts is vele malen duurder dan een consult ...

18. Aanval op de bedrijfsarts   17 oktober 2014
21 oktober 2014  | Elsevier  | Fred Barkhuis  | 
Vakbond FNV vertrouwt de bedrijfsarts niet en komt met eigen artsen waar leden een second opinion kunnen krijgen. Hoe nodig is dat?

19. Arbo-wetsvoorstellen 2016   16 september 2016
20 september 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Waar gaat het over: second opinion, een klachtenregeling voor werknemers en werkgevers, nog betere zorg en een ...

20. Waar kan ik in het Burgerlijk Wetboek (BW) de arbo-wet vinden?   30 januari 2018
4 januari 2018  | , , ,
... tot de bedrijfsarts regeling voor overleg met de OR en de preventiemedewerker het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts bezoek van de bedrijfsarts aan elke werkplek ...


20 items