Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof    Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht? 

Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is

Vraagbaak  |  4 december 2015  |  Trefwoorden: 30%-regeling, Specifiek deskundig

Ik heb de laatste vijf jaar in Nederland gewerkt en sinds 2011 is de 30% regeling van toepassing. Als gevolg van veranderingen in mijn bedrijf werd mijn functie overbodig en val ik onder het sociaal plan. van 11 maanden van outplacementverlof. Ik ben vrijgesteld van werk, maar wordt nog steeds betaald voor de komende 11 maanden tot mijn contract zal worden beŽindigd. Kom ik ook in aanmerking voor de 30% regeling tijdens het outplacement verlof?

Antwoord:
De 30%-regeling kan ten hoogste tien jaar duren. Eťn van de voorwaarden is dat de betrokken werknemer specifiek deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Als tijdens de uitzending niet langer wordt voldaan aan het schaarste- en deskundigheidsvereiste, kan de Belastingdienst na vijf jaar de looptijd van de beschikking verkorten;
The 30% ruling can be apply for a maximum of 10 years. One of the conditions is that the employee concerned specific expertise, which proficiency in the Dutch labour market is not only scarce or present. If during the assignment no longer fulfilled the scarcity and expertise required, the tax office can eventually shorten after five years the duration of the decision.
In my opinion there is no objection to pay the ďoutplacementĒ compensation under the 30% ruling, also over the next 11 months

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof    Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht?