Wij willen de medewerkers de mogelijkheid bieden om extra vakantiedagen te kopen. Wat is nu de waarde van een dag?    Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is 

Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof

Vraagbaak  |  7 december 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Onbetaald verlof, Waarde verlof

Is er een financieel verschil tussen het aankopen van extra vakantiedagen of het opnemen van onbetaald verlof? 

Antwoord:
Financieel zou er geen verschil hoeven te zijn. Of u nu dagen aankoopt of uw salaris wordt verlaagd vanwege onbetaald verlof zou hetzelfde effect moeten geven.
Toch kan ik me voorstellen dat de werkgever twee verschillende uitgangspunten heeft:
1. In de PersoneelsGids of cao is opgenomen hoeveel dagen u maximaal kunt kopen of verkopen en tegen welk bedrag c.q. waarde 2.  Bij onbetaald verlof kan er sprake zijn van een calamiteit of andere dringende reden, waarvoor speciale toestemming gegeven wordt en de duur (het aantal dagen) waarop u recht zou hebben.
In het eerste geval is er meestal sprake van een “recht”, waarvoor uiteraard wel overleg nodig is, terwijl in het tweede geval er nadrukkelijk een belangrijke reden moet zijn. (Ziekte van partner, studieverlof etc.)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wij willen de medewerkers de mogelijkheid bieden om extra vakantiedagen te kopen. Wat is nu de waarde van een dag?    Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is