Mijn werkgever wil de juiste volgorde hanteren bij loonbeslagen    Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof 

Wij willen de medewerkers de mogelijkheid bieden om extra vakantiedagen te kopen. Wat is nu de waarde van een dag?

Vraagbaak  |  11 december 2015  |  Trefwoorden: Verlof, Waarde verlof

Momenteel ben ik in een onderzoeksfase om onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om extra vakantiedagen te kopen.
Nu heb ik een veel gebruikte formule gevonden m.b.t. het bepalen van de waarde van een vakantiedag (bruto jaarinkomen (incl. vakantietoeslag) *0,43%).
Onze medewerkers hebben in sommige gevallen een leaseauto en kunnen aanspraak maken op een variabele kwartaalbonus en winstdeling, beiden op basis van prestatie.
Het kan dus voorkomen dat je het ene kwartaal een lagere bonus krijgt dan het andere en datzelfde geldt ook voor de winstdeling (geen winst, geen deling)
Voor de belastingdienst zijn de bovengenoemde componenten onderdeel van het bruto jaarinkomen.
In hoeverre moeten we / kunnen we rekeninghouden met deze componenten in het bepalen van de waarde van een vakantiedag?

Antwoord:
Ik kan u geen concreet antwoord geven op uw vraag. Meestal staat in de cao of in de PersoneelsGids hoe een uurloon wordt berekend voor o.a. overwerk of het kopen of verkopen van uren of dagen.
Werkgevers hanteren daarvoor diverse berekeningen. Er zijn werkgevers die de volledige kosten van een uurloon berekenen, dus ook incl. werkgeverslasten (20%).
Uiteraard hangt de waarde van een uurloon of dagloon af van het aantal werkuren per dag/week/maand.
Wanneer u bij de kosten van het kopen ook de vakantietoeslag meerekent, dan moet u zich wel realiseren, dat u het loon vermindert incl. de VT, maar dat later de VT nog eens berekend wordt over het verlaagde loon incl. VT.
Dat zou dus dubbel op zijn. Het is niet gebruikelijk om het uurloon incl. bonussen/provisie te berekenen.
In bijgaand Excel overzicht ziet u hoe een uurloon wordt berekend  (lezers kunnen we deze berekening toesturen). Succes met uw overwegingen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn werkgever wil de juiste volgorde hanteren bij loonbeslagen    Is er een verschil tussen aankopen van extra dagen of het opnemen van onbetaald verlof