Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is    5 mei is bij ons geen feestdag. De bestuurder besluit om zonder overleg afdelingen vrij te geven 

Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht?

Vraagbaak  |  30 november 2015  |  Trefwoorden: Uitgestelde prestatieplicht, Vakantietoeslag, Ketenregeling, Arbeidspatroon

Ik ben werkzaam als A-verpleegkundige op basis van een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht.
Ik heb daarbij gedurende het gehele jaar een vast arbeidspatroon van 3 dgn per week waarbij ik maandelijks bij mijn loon een bedrag aan vakantiegeld ontvang.
Echter tijdens mijn vakanties ontvang ik geen doorbetaling van arbeidsloon.
Mijn vraag is dan ook in hoeverre ik hier in mijn situatie wel recht op heb.

Antwoord:
Het leidt geen twijfel, dat de werkgever ook de vakanties moet doorbetalen. Anders gezegd, dat je gewoon recht hebt op “doorbetaald” verlof, waarbij het verlof op basis van jouw arbeidspatroon berekend moet worden.
Het is mij niet duidelijk waarom jouw werkgever hierin niet de richtlijnen van de wet volgt en sterker nog niet de adviezen m.b.t. deze overeenkomsten volgens de cao Zorg.
De consequentie zou kunnen zijn dat de werkgever jou na verloop van tijd ontslaat en daarna (na 6 maanden) weer in dienst neemt.
Werken op basis van een nul-urencontract -waarbij alleen de feitelijk gewerkte uren betaald worden- mag namelijk  (onder de nieuwe WWZ) nog maximaal zes maanden. Hiermee lijkt het thans al bestaande artikel 7:610 b BW (rechtsvermoeden omvang arbeid) meer effect te krijgen. Na die zes maanden ontstaat er recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren. (maar dat hebben we al eerder geconstateerd)
In feite is de zogenaamde NUL-uren overeenkomst van jou, gelet op het langdurige arbeidspatroon, al lang en zeker onder de nieuwe WWZ, overgegaan in een vaste overeenkomst en dienen ook alle andere daaraan gerelateerde emolumenten (zoals verlof en vakantietoeslag) gewoon toegekend te worden.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik heb de laatste 5 jaar in Nederland gewerkt waarbij de 30% regeling van toepasssing is    5 mei is bij ons geen feestdag. De bestuurder besluit om zonder overleg afdelingen vrij te geven