Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht?    Een MKB-klant vraagt hoe voor een medewerker de pensioenpremie kan worden vergoed 

5 mei is bij ons geen feestdag. De bestuurder besluit om zonder overleg afdelingen vrij te geven

Vraagbaak  |  26 november 2015  |  Trefwoorden: WOR, Vakantieregeling, 5 mei, PVT

Ons bedrijf heeft geen cao en 5 mei is volgens ons handboek geen feestdag en de bestuurder heeft zonder overleg met de pvt besloten om bepaalde afdelingen vrij te geven. Mag de bestuurder dit doen zonder overleg met de pvt?

Antwoord:
Uw vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden zonder enige toelichting.

1. Een besluit m.b.t. wijziging of vaststelling van een vakantieregeling valt namelijk onder art. 27, 1e lid, b van de WOR. Er is dus zelfs mogelijk sprake van instemming i.p.v.  advies of overleg.
2. Maar staat er in de PersoneelsGids geen paragraaf, dat de bestuurder/directie eventueel dagen mag aanwijzen?
3. Verder zegt art. 27 dat het moet gaan om een regeling met een algemeen karakter, dus niet voor besluiten die betrekking hebben op individuele werknemers
4. De vraag is in hoeverre je kan spreken van individuele werknemers en hoe rekbaar dit begrip is.
5. Nu het gaat om “bepaalde” afdelingen, gaat het niet meer om individuele werknemers. (is mijn opvatting)
6. Verder is mijn vraag of daar waar 5 mei vrijaf wordt gegeven, dit ook bestempeld wordt als een feestdag. M.a.w. men hoeft geen dag verlof in te leveren?
Maar, grofweg zou ik concluderen, dat het hier gaat om een besluit, dat instemming behoeft.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Moet de werkgever vakanties doorbetalen bij een contract voor onbepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht?    Een MKB-klant vraagt hoe voor een medewerker de pensioenpremie kan worden vergoed