Mag in een cafetariasysteem de gehele toeslag worden ingezet?

Vraagbaak  |  ma 5 jul 2021  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Vraag

Mag in een budgetsysteem of cafetariasysteem de toekomstige vakantietoeslag gebruikt worden als bron en mag dan de hele toeslag worden ingezet?
Er zijn instanties die beweren dat de toeslag tot 8% van het minimum loon niet mag worden ingezet, omdat dit volgens de wet Minimum Loon en Vakantietoeslag (WML) voorgeschreven is.

Antwoord

In principe kan de totale vakantietoeslag (zonder enige beperking) worden ingezet. Dus ook het toekomstige  recht kan dienen als bron. Er zijn organisaties die de gehele toeslag aan een budgetmodel toevoegen of alleen dat gedeelte waar al recht op bestaat (opbouwsysteem).
Dat de toeslag letterlijk uitbetaald moet worden is een misvatting. Bij de inzet of toevoeging aan een budget wordt wel degelijk de vakantietoeslag (vakantiegeld) uitbetaald, maar vervolgens verruild voor een bepaald doel. In een aantal cao’s wordt deze beperking ten onrechte voorgeschreven.
Bij de Levensloopregeling kon indertijd een werknemer van 50 jaar of ouder zelfs zijn hele inkomen (tot een maximum van 210% van het laatst bekende jaarloon) in ruim 2 jaar sparen. Op onze vraag aan het Ministerie van Financiën, hoe dit dan zat met de Wet Minimum Loon, was het antwoord, dat het loon (bij deze toepassing) wel degelijk werd uitbetaald, maar gereserveerd werd op de Levenslooprekening, dus niet in strijd was met de Wet WML.