Wat is het recht op ouderschapsverlof bij een tweeling?    Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag? 

Moet de ploegentoeslag ook tijdens de vakantie worden doorbetaald?

Vraagbaak  |  1 september 2018  |  Trefwoorden: Vakantie en verlof, Ploegentoeslag, Vakantietoeslag, Vakantiegeld

Vraag

Mijn man werkt ruim 6 jaar via een detacheringsbureau bij dezelfde opdrachtgever. Over al zijn gewerkte uren ontvangt hij een ploegentoeslag van 25% in verband met werken in 2 ploegen. Echter, zijn vakantie uren worden uitbetaald als 100%. Klopt dit? 

Antwoord

Indien de toeslag structureel is, en ik begrijp dat dat zo is, moet de werkgever over de vakantiedagen (dus ook de verlofuren)  het loon inclusief de ploegentoeslag uitbetalen.
En over de ploegentoeslag ook nog eens de vakantietoeslag van 8%.
In lijn met het Europese Hof is de Nederlandse rechter (sinds 2011) van oordeel dat toeslagen die intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden van een werknemer, ook tijdens vakantie aan de werknemer moeten worden uitbetaald. Voor een antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een `intrinsieke verbondenheid’ kijkt de rechter naar de volgende elementen:
  • Is de toeslag structureel van aard? Hierbij wordt onder meer gekeken naar de loonstroken over de relevante periode en naar de vraag of de werknemer zonder vakantie de toeslagen wél zou hebben ontvangen.
  • Is de toeslag substantieel, zijn bijvoorbeeld de vaste lasten van de werknemer erop afgestemd?
  • Zijn er relevante afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst, zoals het verplicht moeten draaien van een bepaald aantal onregelmatige diensten?
  • Zijn er relevante afspraken gemaakt met de werkgever over de uitoefening van de functie?
  • Met betrekking tot het laatste element kan worden gedacht aan de situatie waarbij de werknemer met de werkgever heeft afgesproken vrijwel uitsluitend nachtdiensten te draaien, zonder dat dit in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Geldt dit alleen voor de onregelmatigheidstoeslag?

Hoewel het grootste deel van de jurisprudentie gaat over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie, is deze daartoe niet beperkt. Een werkgever kan ook verplicht zijn andere toeslagen dan de onregelmatigheidstoeslag door te betalen (mits zij uiteraard intrinsiek verbonden zijn met de werkzaamheden). Denk bijvoorbeeld aan ploegentoeslag, bonussen, provisies en overwerkvergoedingen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wat is het recht op ouderschapsverlof bij een tweeling?    Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag?