Moet buitenlandse werkgever aan werknemers in Nederland wet Minimum Loon toepassen?    Mag mijn werkgever onbelast een maal per 5 jaar € 1850 vergoeden voor thuiswerkplek? 

Moet over ploegentoeslag ook vakantiegeld worden betaald?

Vraagbaak  |  28 mei 2020  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Art.6, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Uitzendbureau, Inlener, Ploegentoeslag, Vakantiegeld

Vraag

Moet over ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald en is er voor een uitzendbureau een uitzondering? Ik werk bij deze "werkgever" via een bekend uitzendbureau. 

Antwoord

Over ploegentoeslag moet minimaal 8% vakantietoeslag worden betaald. Ploegentoeslag is niet een van de uitzonderingen, die in de wet Minimum Loon en Vakantiebijslag worden genoemd.
Een opvatting dat een cao zou kunnen bepalen, dat er geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald over de ploegentoeslag is onjuist.
Zie onderstaande linken naar eerdere antwoorden op vragen over hetzelfde onderwerp.
 
https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/moet-over-ploegentoeslag-ook-vakantiegeld 
https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/moet-over-de-ploegentoeslag-ook-vakantiegeld
https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/moet-er-over-overwerk-en-ploegentoeslag-ook
 
Jouw werkgever, een bekend uitzendbureau, is lid van ABU-branchvereniging en hoort deze cao toe te passen. Niet alleen dat gewoon vakantiegeld over de ploegentoeslag betaald moet worden, maar: in plaats van 8% moet de werkgever 8,33% aan vakantietoeslag betalen. Voor de goede orde tref je hieronder Artikel 18 van deze cao aan.

Artikel 18 ABU cao Vakantiebijslag

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:
de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren; en
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.

Artikel 16 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onverminderd van toepassing.

Als aanvulling: onder loon wordt verstaan alle bruto looncomponenten, met uitsluiting van de in Art. 6 van de Wet genoemde emolumenten.
In het bewuste artikel 6 wordt geen uitzondering gemaakt, bovendien is de Wet Minimum Loon en Vakantiebijslag bindend.
Ons advies is om van de werkgever schriftelijk te eisen, dat deze alsnog de vakantietoeslag over de ploegentoeslag betaalt.
 
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet buitenlandse werkgever aan werknemers in Nederland wet Minimum Loon toepassen?    Mag mijn werkgever onbelast een maal per 5 jaar € 1850 vergoeden voor thuiswerkplek?