Vakantiegeld kan later, maar welk deel dan?

Opinie |  di 14 apr 2020  | Bron: HR-kiosk RADAR  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Vakantiegeld, Vakantietoeslag, FNV, RADAR, Dwingend recht, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

Gisteren zei Han Busker (voorzitter FNV) in het TV programma RADAR dat werkgevers de betaling van vakantiegeld niet kunnen opschorten, zij kunnen immers, zo zei Busker,  ook voor het vakantiegeld een beroep doen op de Noodmaatregel 0verbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW). Dus volgens Busker betaalt het UWV ook een groot gedeelte van de vakantietoeslag. Niet alleen dat dit voor een groot deel onjuist is, maar ook tegenstrijdig met eerdere berichten dat de FNV wel bereid is tot het opschorten van vakantietoeslag na noodkreet ondernemers.

Hoe ontstaat het recht op vakantietoeslag?

De meeste organisaties betalen de vakantietoeslag (ten onrechte vakantiegeld genoemd) in de maand mei. De Wet Minimum Loon en Vakantietoeslag zegt dat de toeslag uiterlijk in juni moet zijn betaald.
Soms gaat een vakantieregeling uit van een kalenderjaar voor het aantal verlofdagen, maar in de meeste gevallen van een zogenaamd opbouwjaar van juni t/m mei voor het bepalen van de vakantietoeslag.
Met een opbouwjaar wordt bedoeld, dat de vakantietoeslag gedurende dat jaar iedere maand wordt gereserveerd. Dus voor iedere maand vanaf juni wordt 8% van het bruto maandsalaris “opzij” gezet.
Zo ontstaat er dus tijdens dat jaar een cumulatieve schuld aan de medewerker. Maar worden de bedragen daadwerkelijk ook financieel gereserveerd of alleen boekhoudkundig? Meestal het laatste.

Meeste werkgevers schuiven de schuld voor zich uit

Dat betekent dat de meeste werkgevers de schuld feitelijk voor zich uit schuiven en in mei moeten kijken hoe ze een bijna dubbel maandsalaris kunnen betalen.
Nu de Coronavirus toestand voor menig bedrijf er extra inhakt, blijkt temeer dat de reservering van vakantietoeslag meestal slechts een boekhoudkundige actie is en komen veel werkgevers nu extra in de problemen.
In de NOW is geregeld, dat ook de vakantietoeslag, onder bepaalde voorwaarden, over de salarisperiode maart t/m mei kan worden geclaimd. Dus uitsluitend de 8% vakantietoeslag over het salaris van die 3 maanden en zeker niet over het hele voorgaande refertejaar.

Nagekomen bericht

Vakbond FNV komt bedrijven tegemoet die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. "Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever eenmalig de vakantiebijslag op een later tijdstip of in termijnen betalen", laat een woordvoerder weten aan NU.nl
Redactie: Dit is in principe natuurlijk onzin. Het op tijd betalen van de vakantietoeslag is "dwingend recht". Hier kan uitsluitend van worden afgeweken, wanneer werkgever en (individuele) werknemer hier over een akkoord bereiken.
Nogmaals de vakantietoeslag is een jaarlang kennelijk NIET gereserveerd en dan komen organisaties in de problemen.


Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: