Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020?    Mag het UWV mijn uitbetaald verlof korten op mijn uitkering? 

Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?

Vraagbaak  |  22 april 2018  |  Trefwoorden: Ploegentoeslag, Vakantiegeld, Vakantietoeslag

Vraag

Sinds 02-06-2014 ben ik werkzaam bij een retailer binnen de afdeling Interne Beveiliging op een distributiecentrum.
Wij hebben een eigen Cao. In de Cao behoort onze afdeling tot de categorie ''medewerkers in het distributiecentrum'.
Onze afdeling kent sinds 3 jaar een 24/7 bezetting met de volgende tijden :
06.00 - 14.30, 14.00 - 22.30, 22.00 - 06.30
Deze tijden draaien we tevens op zon en feestdagen. Voor het werken op bepaalde tijden ontvangen wij een toeslag. Maar hier ontvangen wij geen 8% vakantietoeslag over.

Zie onderstaand artikel uit onze CAO
CAO Artikel 1 Inleiding Definities '' Loon "
De tussen werkgever en medewerker overeengekomen financiƫle vergoeding voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Tot het loon wordt gerekend: het periode- of uurloon, de vakantietoeslag en eventuele provisies die verband houden met individuele prestaties.
Niet tot het loon behoren: kostenvergoedingen, toeslagen voor overwerk en voor het werken op bijzondere uren (zie artikel 12 en 13.1), gratificaties en winstuitkeringen, de compensatie van de loongerelateerde werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet en het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.
Ik ben hiermee naar mijn rechtsbijstand gegaan. De jurist geeft aan dat het mogelijk is dat er binnen een CAO mag worden afgeweken van Artikel 6 van Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, daar dit mogelijk onder driekwart dwingend recht valt. (dit zoekt de jurist nog uit )
Hoe denkt u hier over? Kan dit kloppen? Ik lees nl niks anders dan dat, indien deze toeslagen structureel voorkomen, de werkgever hier ook vakantietoeslag over hoort te betalen.

Antwoord

Het is een regelmatig terugkerende vraag of over ploegendiensten wel of geen vakantietoeslag moet worden betaald.
De wet Minimum Loon en Vakantietoeslag is gewoon dwingend recht. Deze wet is juist in het leven geroepen om te voorkomen dat werkgevers, anders zouden beslissen. In principe moet over al het loon vakantietoeslag worden betaald.
De wet zelf geeft dus niet aan, waarover vakantietoeslag moet worden betaald, maar geeft uitsluitend de afwijkingen aan, waarover geen VT is verschuldigd.
Afwijkingen zijn bijvoorbeeld onregelmatige vergoedingen en kostenvergoedingen, overwerk (inmiddels dient over overwerk ook vakantietoeslag te worden betaald). Zie voor een uitgebreid antwoord.  Zie ook art: 6 van de wet, waar dus alleen de uitzonderingen worden genoemd.
U kunt dus tot 5 jaar terug een vordering doen.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020?    Mag het UWV mijn uitbetaald verlof korten op mijn uitkering?