Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag?

Vraagbaak  |  do 23 aug 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Ik ben 35% arbeidsongeschikt en ontvang daarvoor een WAO uitkering. Dit wordt aangevuld tot het minimum door de toeslagenwet. Nu is er door een fout (van het UWV) nooit doorgegeven aan mijn pensioenfonds dat ik arbeidsongeschikt ben en heb daardoor 19 jaar lang geen arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen. Mijn pensioenfonds is hier recentelijk achter gekomen en wil met terugwerkende kracht dit bedrag in 1 keer aan mij uitkeren. Het gaat na al deze jaren om een groot bedrag: 20.000 euro bruto.
Mijn vraag is nu of dit gevolgen heeft voor de toeslag die ik krijg van het UWV en wordt deze uitkering nu gekort omdat het zo’n groot bedrag is, en/of als inkomsten gezien? Dit zou in mijn ogen niet eerlijk zijn, omdat als dit bedrag maandelijks was uitbetaald , er nergens problemen zouden zijn. Het maandbedrag is ongeveer 60 euro namelijk. Ik hoop dat u een antwoord voor mij heeft.

Antwoord

Uitkeringen die worden betaald vanwege een afgesloten voorziening door een persoon zelf, worden nimmer gekort op uitkeringen, die zijn ontstaan vanuit een werknemersverzekering. Datzelfde geldt voor pensioenuitkeringen die zijn ontstaan op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken en waarbij daarnaast recht bestaat op een WAO- of ZW-uitkering. Er vindt bij samenloop geen korting plaats op een WAO- of ZW-uitkering.
 
Maar op basis van de toeslagenwet wordt u een aanvulling gegeven tot de hoogte van het minimum loon. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen had wel op uw toeslag gekort moeten worden. Omgekeerd had u een lagere toeslag ontvangen.
Ik neem aan dat het arbeidsongeschiktheidspensioen een onderdeel was van uw arbeidsovereenkomst en de premie die u voor uw pensioen betaalde. Dus geen eigen regeling bij een verzekeringsmaatschappij.
De uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt in mindering gebracht op uw toeslag.  Zie ook
 
U moet het UWV vragen om een verrekening met terugwerkende kracht, dus (zoals u stelt 60 euro per maand). Verder is het verstandig om bij de Belastingdienst over 3 jaren deze inkomsten te middelen.