Terugwerkende Kracht


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... als de werknemer fiscaal loon heeft genoten beneden de salarisnorm, vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht (tot 1 januari of de datum van indiensttreding dat jaar); als een werknemer ...

2. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... de Belastingdienst (Heerlen) daartoe toestemming heeft gegeven. De 30%-regeling is eind 2001 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 gewijzigd. Tot de grondslag behoort voortaan ‘het ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... punten de redactie verduidelijkt. Het nieuwe besluit treedt in werking op 18 juni 2016 en wel met terugwerkende kracht tot en met 9 juni 2016. Lagere belastingheffing optievoordeel innovatieve ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... dienstverband indien zij vermoeden dat er een gezagsrelatie bestaat. In dat geval kan er - met terugwerkende kracht - alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden ...

5. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Maar dat is volgens de rechter in strijd met een verdrag met Marokko. De weduwen moeten met terugwerkende kracht de volledige uitkering krijgen, plus rente. 'Het ministerie had kunnen weten ...

6. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven. 2019: Werkgevers worden met terugwerkende kracht gecompenseerd voor transitievergoedingen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben ...

7. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... het nieuwe inburgeringsstelsel, ingangsdatum waarschijnlijk 1 januari 2021. De wet wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd, Turken die tot 2021 naar Nederland kwamen/komen, hoeven dus geen ...

8. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Dat kan met terugwerkende kracht voor vergoedingen die sinds juli 2015 zijn betaald. Uit berekeningen is ...

9. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... niet in de regelgeving aangepast. Het Ministerie van Financiën zal dit percentage dan ook met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aanpassen naar 9 procent. (Bron: CM, 29 jan. 2019) ...

10. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... wordt verduidelijkt; uitsluitend meerderjarigen kunnen partner zijn. De regeling gaat met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 in. • Pensioen: het kabinet wil bijna 3 miljard ...

11. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de kosten van de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikten. Omdat er sprake is van terugwerkende kracht is het bedrag voor de transitievergoeding in 2018 aanzienlijk hoger dan in ...

12. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Voor 1 oktober 2020 moeten de aanvragen voor compensatie ...

13. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 dienen aanvragen voor compensatie van ...

14. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... Mocht invoering per 1-1-2013 op praktische bezwaren stuiten, dan wordt aan de regeling terugwerkende kracht vanaf 1-1-2013 toegekend. Belastingplan 2014 (september 2013) AOW-ers met ...

15. Betalingsachterstand werkgever   26 mei 2017
26 mei 2017  |  , ,
... aantoonbaar heeft ingespannen om de premies geïncasseerd te krijgen. Vervolgens beperkt de wet de terugwerkende kracht: de verzekeraar mag het premievrij maken of laten vervallen van de ...

16. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... Wiebes (Financiën) op 1 februari 2017 dat hij niet bereid is om de Bbz-problematiek met terugwerkende kracht op te lossen. De bewindsman komt hier echter niet mee weg. Op 23 februari ...

17. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... minder dan 50 gram CO2 per kilometer kunnen uitstoten. Dit betekent dat zuinige dieselauto's met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 ook in aanmerking voor een nihil-bijtelling. Daarmee ...

18. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht; nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van een vorig ...

19. Boete   10 maart 2018
12 maart 2018  |  ,
... procent van de ontdoken belasting naar 120 procent. De boetes komen bovenop de belasting die met terugwerkende kracht over de afgelopen twaalf jaar betaald had moeten worden. Op dat bedrag wordt ...

20. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... de interimmer in een periode van 18 maanden meer dan 12 maanden de functie vervulde. Er is geen terugwerkende kracht, maar de beloning hoeft pas aan de WNT te voldoen vanaf de eerste dag van de ...

21. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
... toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. Deze regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan. Het ...

22. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... zal er in worden voorzien dat bij geconstateerde fraude de bevoegdheid tot werktijdverkorting met terugwerkende kracht vervalt, waardoor de werkgever alle betaalde WW-uitkeringen moet ...

23. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... dat achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht worden betaald. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende ...

24. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... bracht zijn stem uit. Daarvan koos 96 procent voor een AVR, maakte Jumbo bekend. Zij krijgen met terugwerkende kracht vanaf februari van dit jaar een loonsverhoging van 1 procent en in 2019 een ...

25. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... verstrekken van dergelijke middelen, dus geen discussie meer mogen zijn en al helemaal niet met terugwerkende kracht nog eens een heffing gaan opleggen. Eindoordeel Hoge Raad De Hoge Raad ...


Bekijk items: 1 tot 25 (159 totaal)