Certificering


1. Certificering   5 januari 2018
26 februari 2019  |  , ,
Inhoud Raad voor Accreditatie Nieuwe eisen certificering Certificering OHSAS 18001 Van OHSAS 18001 naar ISO 45001 Raad voor Accreditatie De Raad voor Accreditatie (RvA) is een Nederlandse ...

2. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... van Arbocertificaten grondig vernieuwd. De stelselwijziging moet leiden tot meer vertrouwen in het certificeringstelsel. Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die risico’s ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te creëren, en om het aantal VGM-incidenten en (bijna-)ongevallen te verminderen. De VCA bedrijfscertificering is bedoeld om bedrijven objectief en structureel te toetsen op hun VGM-beleid. Hoe ...

4. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... klus door buitenlandse werknemers Asbestziekte: is de Staat daarvoor aansprakelijk? Nieuwe eisen certificering Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Tata Steel gaat ...

5. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... die onder meer actief zijn op het gebied van Human Resource Improvement. De Cedeo-erkenning (certificering) wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan is gebleken dat minimaal 80% ...

6. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... openbaarheid donaties goede doelen Bescherming van de horizontale privacy Voorlopig geen AVG-certificering, toezicht ontbreekt Wat je mag vastleggen over zieke werknemers uitgebreid ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... en bevallingsverlof en de bevoegdheden van ondernemingsraden over de beloningen van bestuurders. Certificering CPB Dit jaar certificeert het Centraal Planbureau voor het eerst de verwachte ...

8. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doelstelling PO beroeps- en gedragscode NVP Sollicitatiecode Certificering Indienen klacht Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure Toepassing Sollicitatiecode tijdens de ...

9. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
Inhoud Onderscheid Beroepsopleidende en Beroepsbegeleidende leerweg CHRP Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten ...

10. Blockchain   19 mei 2018
10 augustus 2021  |  ,
... of Applied Sciences en Avans Hogeschool Den Bosch starten 15 februari 2019 met een nieuw certificeringsprogramma voor blockchainprofessionals: Certified Blockchain Professional Program. ...

11. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... goedgekeurd. Ze hanteren bindende bedrijfsvoorschriften. Ze baseren zich op gedragscodes of een certificeringsmechanisme. (Bron: Rendement, 15 feb. 2019) Schijf van vijf voor werkgevers De ...

12. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... moeten halen. Volgens het uitzendbureau is het gebruikelijk dat de lassers zelf hun certificering regelen. Zij betalen deze zelf of laten dit door hun inlener betalen. De ...

13. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... aan de strenge regels van privacywet AVG, die dan van kracht worden. Omdat er nog geen officiële certificeringen bestaan voor die wet, heeft Brand Compliance zelf een standaard ontwikkeld ...

14. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... dit jaar mondiaal afgenomen tot tien procent. En degenen die een Certified Management Accountant-certificering hebben behaald, krijgen een salaris dat 62 procent hoger is dan ...

15. HR catalogus - 3   10 juli 2023
... inrichting en organisatie van leren om beroepsvorming (diplomering), functie-ontwikkeling (certificering) en/of rolbekwaamheid (getuigschrift) te bevorderen. Steeds vaker zien we dat het ...

16. Inleiding   1 januari 2012
17 oktober 2023  |  , , , , , ,
... een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen. Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk een zelfstandig keurmerk wordt en voor iedereen beschikbaar is. (Bron: ...

17. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
Inhoud Organisatie Hoofdtaken van de Inspectie SZW Tewerkstelling vreemdelingen Ander taken Meldpunt Maatregelen Boetes In beslagname administratie Inspectievakantie Check eigen bedrijf door bril ...

18. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... veel aandacht voor het voorkomen van overlast voor de buurt. Daarnaast is ook de BREEAM Excellent certificering voor het eerder ingezette sloop-traject behaald. Een uniek kenmerk van dit project, ...

19. Keurmerk (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , , ,
... verlopen, krijgt de zzp-er een signaal om actie te ondernemen', aldus Verschuur. 'Het is de eerste certificering vanuit werkgevers, die moeten met een druk op de knop kunnen zien met wie ze te ...

20. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
13 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Onderwerp 1 Veranderingen 2024 Voornemens kabinet 2 Verlof Overlijden dierbare 3 Uitzendarbeid Certificering Uitzendbureaus 4 Werken elders Aftopping 30% regeling 5 Opinie Tweede Kamer zwakt ...

21. Opleidingen OR-leden   26 juli 2009
22 december 2020  |  , ,
... Veranderingen GBIO-subsidie 2012 Einde van GBIO is het begin van Scoor WOR-bijdrage Wijziging WOR Certificeringsregeling compleet Cijfers scholing Richtbedragen or-cursussen 2018 In vijf stappen ...

22. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
... Leergang Innoveren met personeel Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR? Belang van certificering Verschuiving in de manier waarop werk is georganiseerd Kabinet vraagt SER advies ...

23. Veiligheid   30 augustus 2019
28 juli 2020  |  ,
... voldoen aan bepaalde eisen. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ...

24. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen 2018 Eerdere afspraken Uitgelekte afspraken Regeerakkoord Alternatief links akkoord Verzamelwet SZW 2018 Veranderingen 2018 Fors meer startende ondernemers Code oranje - nieuwe ...

25. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vertrouwelijke melding Klachtencommissie Ondernemingsraad Waarom een vertrouwenspersoon? Certificaat Opleiding Klachten melden bij Arbodienst Bedrijfsarts niet toegankelijk Landelijke ...


Bekijk items: 1 tot 25 (48 totaal)