Diverse Onderwerpen


1. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... zei Van Dijk. Hij reageerde op een uitzending van EditieNL waaruit blijkt dat Den Haag diverse Arabische 'universiteiten' heeft, waaronder de Global Lahaye University en de Alhurra ...

2. Diversen   13 maart 2020
5 december 2020  |  , ,
... het standpunt van DNB dat contant betalen in principe mogelijk moet blijven. In het MOB zitten diverse maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij betalingsverkeer zoals ...

3. Diversen   18 maart 2018
18 maart 2018  |  , ,
Inhoud Werkloosheid Ontslagverbod Geen bonus Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk Europees Parlement herhaalt standpunten UWV mocht zwangerschapsuitkering niet weigeren Nieuwe campagne VWS wil ...

4. Diversen   2 maart 2019
13 mei 2020  |  ,
Inhoud Nederlandse bedrijven krijgen inzicht in kosten eigen CO2-uitstoot Gratis DI-adviestraject voor MKB-bedrijven De val van de laserprinter Gedragscampagnes veelbelovend voor minder ...

5. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
Inhoud Nederlanders zien niets in flexibele arbeidsmarkt Arbeidsmarkt wordt weer lokaler Gezocht: docent arbeidsmarkt De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025 Hubfunctie Schiphol onmisbaar voor ...

6. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... (Bron: Accountancyvanmorgen, 9 jul. 2018) Veel gemeentelijke websites voldoen niet aan AVG Diverse gemeenten gaan de fout in omdat er géén privacyverklaring op hun website te vinden is. ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Rendement, 27 dec. 2018) Welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar? Een organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af ...

8. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling is geletterdheid van de medewerkers. Gom kent al diverse in-house scholingstrajecten. Om het effect hiervan te versterken en succes op de lange ...

9. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

10. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... van wetten moet de overheid deze afspraken regelmatig aanpassen. Beperkingen Het arbeidsrecht kent diverse soorten beperkingen, te weten: Dwingend recht: Dwingend recht betreft bepalingen waarbij ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is een norm die in 1999 in Engeland door OHSAS* Project Group is ontwikkeld in samenwerking met diverse normalisatie instellingen uit Europa en Australië. De laatste versie van de OHSAS 18001 ...

12. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... aan de universiteit. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen voor de diverse opleidingsniveaus en is maximaal 2.700 euro per werkleerplaats. (Bron: AWVN, 16 aug. ...

13. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... Haag nieuwe regelgeving opgesteld. De AFM heeft boetes uitgedeeld en de sector zelf is bezig om diverse hervormingen door te voeren. Accountants zijn van mening dat ze de goede kant op gaan en ...

14. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... onnodige drempels opwerpen die het re-integratieproces van zieke werknemers belemmeren. Door diverse partijen is twijfel geuit of een aantal aannames van de AP wel strookt met de Wet ...

15. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... de bijdrage van Facebook aan de verspreiding van nepnieuws. De woorden van Zuckerberg waren voor diverse Europarlementariërs reden tot onvrede. Zuckerberg zou een ingestudeerd promopraatje ...

16. Besteding van gelden en organisatie   9 juni 2019
7 september 2020  |  ,
... die van toekomstige generaties. Waar mogelijk zal de Monitor ook ingaan op de verdeling van de diverse welvaartsaspecten over verschillende bevolkingsgroepen. Ook de planbureaus, CPB, PBL en ...

17. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... en het Europees Parlement hebben eindelijk een akkoord over de maatregelen bereikt, meldden diverse Europarlementariers. De eindjes aan elkaar knopen Het gemiddelde loon in de hoogste ...

18. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... extra hotelovernachtingen per jaar opleverde en in Amsterdam zal het niet anders zijn. (Nieuws: diverse bronnen, 21 nov. 2017) In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK Op 29 maart 2019 om ...

19. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... Sofinummer Om controle op overheidsuitkeringen en -vergoedingen mogelijk te maken, zijn diverse maatregelen genomen. Zo kreeg tot 2007 iedereen vanaf zijn vijftiende jaar een ...

20. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... na 9 maanden een vaste contract (Bron: FNV) CAO-afspraken In deze jaarlijkse rapportage komen diverse onderwerpen aan de orde: contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, duurzame ...

21. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... € 20.000 per jaar. De vergoeding voor een commissaris / toezichthouder wordt bepaald door diverse factoren, waar onder urenbesteding, soort en grootte van de onderneming, de sector en ...

22. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. In diverse sectoren kunnen er oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te ...

23. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... een bonus, 13de maand, overwerktoeslag of een reiskostenvergoeding). Welke looncomponenten in de diverse EU landen op basis van wetgeving en CAO’s gelden zal door elke lidstaat afzonderlijk ...

24. e-HRM   22 november 2010
4 november 2020  |  , , , , ,
... Hof voor de Rechten van de Mens. Leuk voor een quiz. Generaties Wat de geboortedata van de diverse typeringen betreft is het chaos. In artikelen en/of op internet (Wikipedia) nemen we ...

25. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (123 totaal)