Heffing


1. Heffingskorting (tabellen)   10 februari 2015
5 oktober 2023  |  , , , , , , ,
Heffingskortingen 2023 en 2024 2023 2024 Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 3.070 € 3.374 Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.583 € 1.741 ...

2. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... Recht op arbeidskorting Maximum Werknemer met meerdere werkgevers Uitbetaling algemene heffingskorting D66 wil dat de aanrechtsubsidie versneld verdwijnt Afschaffing dubbele ...

3. Heffingsrente   6 november 2012
27 november 2019  |  , , ,
Inhoud Verschil heffingsrenten invorderingsrente Belastingrente Extra tijd in 2015 voor iedereen met belastingaanslag Belastingrente gaat niet omlaag Rente over geld dat al was gestort Verschil ...

4. BTW-heffing op pensioenen   24 januari 2017
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Drie pensioenfondsen noemen de btw-heffing die zij op ...

5. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  , , , ,
... Verplicht of keuze Verschillende tarieven Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale eindheffing Bij uitzondering verhaalrecht Kansspelbelasting ...

6. Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , ,
Eindheffing De loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen die de werkgever normaal gesproken op het loon van de werknemer inhoudt, betaalt de werkgever aan de Belastingdienst – ...

7. Eindheffing werknemers 55 jaar en ouder   13 maart 2010
9 november 2017  |  , , ,
Inhoud Woord vooraf Eindheffing Woord vooraf De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing, zie ...

8. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Algemeen Voorheffing Inhoudingen volksverzekeringen Verschil tussen loon- en inkomstenbelasting Verschil tussen loonheffingen en loonheffing Correctieverplichting Belast en onbelast ...

9. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
Inhoud Inleiding Crisisheffing fiscale loon Crisisheffing niet over uitkering levensloop Massaal verzet tegen crisisheffing Rechter ingeschakeld bij afhandeling crisisheffing KNVB en clubs starten ...

10. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Brief Verkenning loonsomheffing Samenvatting Gegevensset loonaangifte wijzigt vanwege loonkostenvoordeel Geen uitstel loonkostenvoordeel (LKV) Informatie en berekeningen UWV over ...

11. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Geen keuzevrijheid Eindheffing Naslag Geen keuzevrijheid Bij een aantal vormen van loon kan de werkgever niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer. Eindheffing Altijd ...

12. Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden (tabellen)   30 december 2012
19 oktober 2021  |  , , ,
Bedragen 2016 De heffingskorting voor vroeggepensioneerden is in 2016 afgeschaft, het jaar dat er 5 miljard euro beschikbaar is om mensen met een baan een belastingverlaging te geven. Bovendien is ...

13. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...

14. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
Inhoud Waar te vinden Wijzigingen Nieuwsbrief Wijzigingen 26 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 3e aanpassing Wijzingen 14 juni 2016 Versiebeheer Wijzigingen 28 september 2016 Uitstel ...

15. Handboek Loonheffingen 2017   1 maart 2017
4 oktober 2017  |  , ,
Inhoud Waar te vinden Wijzigingen Nieuwe pdf ‘Handboek Loonheffingen 2017’ Wijzigingen 3e kwartaal 2017 Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2017 (1 maart 2017) is te vinden op internet ...

16. Handboek Loonheffingen 2018 3e versie   12 maart 2018
2 oktober 2018  |  , ,
Op 1 oktober 2018 is de derde pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze versie zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2018 verwerkt. Deze wijzigingen zijn ook in ...

17. Handboek Loonheffingen 2019   2 februari 2019
1 november 2019  |  , ,
... met daarin de uitleg van de Belastingdienst van de regels voor het inhouden en afdragen van de loonheffingen: het ‘Handboek Loonheffingen’. Het ‘Handboek Loonheffingen’ wordt fiscaal ...

18. Handboek Loonheffingen 2020   1 april 2020
1 april 2020  |  ,
Het handboek is alleen als pdf beschikbaar en is hier te downloaden. Downloaden Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (pdf - 704kB) Lees voor: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 (het pdf-bestand verschijnt ...

19. Handboek Loonheffingen 2021   23 maart 2021
27 maart 2021  |  , ,
De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd. Daarin zijn onder meer de aanvullingen uit reeds verschenen nieuwsbrieven loonheffingen 2021 verwerkt. NB: Fout in het ...

20. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Veranderingen ...

21. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016   21 juli 2017
21 juli 2016  |  ,
In 2015/2016 zijn edities van het de Nieuwsbrief Loonheffingen verschenen die later in het Handboek Loonheffingen zijn verwerkt (zie ook subrubriek Handboek Loonheffingen 2016): Handboek ...

22. Nieuwsbrief Loonheffingen 2017   29 november 2016
30 april 2017  |  , ,
1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2017' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het ...

23. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
Eerste Nieuwsbrief 2018 Op 18 juli 2017 heeft de Belastingdienst een eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd met daarin de belangrijkste wijzigingen waarvan nu al bekend is dat deze in ...

24. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019   30 juli 2018
13 april 2019  |  , ,
... deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2019. Hierin in wordt verwijzen naar het Handboek Loonheffingen 2018. ...

25. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is 31 augustus 2019 verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Temporisering verhoging AOW-leeftijd ...


Bekijk items: 1 tot 25 (942 totaal)