Organisaties en sectoren    Koopkracht 


Wetten en wetsvoorstellen

Datum laatste wijziging: 17 juli 2019  |  Trefwoorden: Klimaat, Wetten, Wetsvoorstel

Inhoud

 1. Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer
 2. Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 is de Klimaatwet een feit. En tegelijker tijd overheerst bij menigeen de teleurstelling omdat de wet onvoldoende dwingend is. Wat staat er wel in:
 • Maatregelen betreffende de verhoging van de energiebelasting op fossiele brandstoffen, de aanschafsubsidie van elektrische auto’s et cetera zullen in afzonderlijke wetgeving worden geregeld.
 • Er zijn drie doelen:
  • In 2030 moet t.o.v. 2019 de Nederlandse broeikasgasuitstoot met respectievelijk 49 procent zijn verminderd.
  • In 2050 moet t.o.v. 2019 de broeikasuitstoot met 90 procent zijn verminderd.
  • In 2050 zal een volledig CO2-neutrale elektriciteitsproductie zijn bereikt.
 • Het kabinet is - te beginnen in 2019 - verplicht iedere vijf jaar een Klimaatplan op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe het dan aanwezige kabinet de drie klimaatdoelen zal bereiken.
 • Als de dan aanwezige regering de doelen niet haalt, staat daarop geen juridische sanctie.
 • De maatschappelijke en financiële gevolgen van de klimaatplannen worden in kaart gebracht.
 • Er komen nader uit te werken plannen voor bedrijven inzake een CO2-heffing.
 • Ieder jaar wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning gepubliceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag wordt voortaan Klimaatdag genoemd.

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Op 4 juni 2019 hebben staatssecretaris Snel van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze CO2-minimumprijs wil het kabinet bedrijven prikkelen om te verduurzamen. (Bron en meer: Rijksoverheid, 4 juni 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Organisaties en sectoren    Koopkracht