Belastingvrij


1. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... De werkgever en de in Nederland binnengekomen werknemer moeten gezamenlijk een verzoek om een belastingvrije vergoeding op grond van de 30%-regeling indienen bij de Belastingdienst. Dit moet ...

2. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... De werkgever kan de buitenlandse werknemer onder voorwaarden gedurende ten hoogste tien jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land ...

3. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... Bij een proefabonnement is stilzwijgende verlenging in het geheel niet toegestaan. Oude regeling Belastingvrij Het vergoeden of verstrekken van (abonnementen op) een zakelijke krant is ...

4. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... met de WKR meer keuzevrijheid dan onder het oude regime om vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij te geven. Daarmee is de WKR volgens de staatssecretaris toekomstbestendig. Het ...

5. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
... te komen. (Bron: Arbeidsrechter) Of toch onbelast? Sinds 2001 kunnen aktetassen en dergelijke belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Uiteraard moet de aktetas voor het werk worden ...

6. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren (en dus belastingvrij mogen worden verstrekt), vallen onder meer vergoedingen, verstrekkingen of ...

7. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen Draagt banksparen niet bij aan beter pensioenresultaat? ...

8. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... die nu een uitkering hebben, een basisinkomen krijgen van 560 euro per maand. Deze inkomsten zijn belastingvrij en zonder de eis van een tegenprestatie. Het doel is uit te vinden of een ...

9. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... die nu een uitkering hebben, een basisinkomen krijgen van 560 euro per maand. Deze inkomsten zijn belastingvrij en zonder de eis van een tegenprestatie. Het doel is uit te vinden of een ...

10. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wet Bedrijfsparen 1994 Cijfers Einde spaarregelingen Deadline openen spaarloonregeling Belastingvrij sparen voor een opleiding Naslag Wet Bedrijfsparen 1994 De belangrijkste doelstelling ...

11. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... de functie van de werknemer en de omstandigheden. Onder de werkkostenregeling t/m 2014 geldt geen belastingvrije kortingsregeling voor producten en diensten uit het eigen bedrijf. In het ...

12. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... hieronder Sinterklaasfeest Een Sinterklaas- of kerstfeest voor de werknemers met de kinderen mag belastingvrij worden georganiseerd, mits het feest open staat voor 75% van de werknemers (van die ...

13. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... jaar en ouder ontvangen deze bovenop de reguliere arbeidskorting. Werkkostenregeling Het algemeen belastingvrije forfait van de werkkostenregeling stijgt in 2013 van 1,4% tot 1,6% van de loonsom. ...

14. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... van de aftrek van pensioenpremies. Nu kunnen werknemers maximaal 2,25 procent van hun salaris belastingvrij voor hun pensioen sparen. Dat zou in 2015 maximaal 1,75 procent moeten worden. Met ...

15. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... meer de verschillende tarieven, toeslagen, heffingen en vele uitzonderingen die thans nog gelden. Belastingvrijstelling Vanaf 2017 mag iedereen 100.000 euro schenken. Voorwaarden zijn 1. de ...

16. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... werkkostenregeling zal de aanschaf van fietsen stimuleren (zie alinea ''Fiets''). Vrijwilligers De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie. Het ...

17. Belastingtarieven   20 maart 2009
2 februari 2022  |  , , , , ,
... tot belastingstijging Vliegtaks gaat m.i.v. 2021 gewoon door Spaargeld is vanaf 2022 grotendeels belastingvrij Lagere vennootschapsbelasting per 2021 gaat niet door VPB-plicht voor open cv's en ...

18. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
9 augustus 2020  |  , , , , , , ,
... € 2.208. Dit bedrag geldt per schenker. Dat betekent dat u van verschillende personen € 2.208 belastingvrij mag ontvangen. Schenkingen die minder waard zijn, hoeft u niet aan de ...

19. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
Inhoud Voorwaarden Keuze Maximum boete Verjaren Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels Voorwaarden De werkgever kan een vordering ...

20. Carpoolen   20 maart 2009
22 januari 2020  |  , , ,
... auto van de zaak zakelijke kilometers aflegt, komt voor deze kilometers niet in aanmerking voor de belastingvrije kilometervergoeding. Voor deze kilometers is in feite sprake van vervoer vanwege ...

21. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... zijn werkzaamheden ontvangt. Hierbij kan voor de commissaris gebruik worden gemaakt van dezelfde belastingvrije vergoedingsmogelijkheden als die ook voor werknemers open staan. Eventueel kan de ...

22. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Belastingregels onderwijs iPad toch belastingvrij Commentaar op uitspraak Wiebes Cassatie Internet thuis (mogelijk) wel onbelast Toelichting op ...

23. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
... zaak Kerstborrel of kerstdiner Naslag Oude regeling Onbelast Een werkgever kan onder voorwaarden belastingvrij koffie, thee, fruit, gebak en andere tussendoortjes van weinig waarde verstrekken ...

24. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... stoppen, kan de werkgever overwegen een speciale bedrijventraining te geven. Deze cursus kan belastingvrij worden gegeven, voorwaarde is dat deze cursus is opgenomen in het Arboplan van de ...

25. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
22 juli 2021  |  , , , , ,
... internet en de zogeheten 30% vergoeding die buitenlandse experts en deskundigen onder voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen. Tot 2014 behoorden alleen belaste vergoedingen tot het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (159 totaal)