Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid    Praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid 


Opleidingen duurzame inzetbaarheid

Datum laatste wijziging: 6 januari 2020  |  Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Levensloop

Inhoud

  1. Risico manager duurzame inzetbaarheid
  2. Leren voor laag opgeleiden: maak het kleinschalig
  3. Belastingvrij sparen voor een opleiding

Risico manager duurzame inzetbaarheid

Nederland kent een federatie voor EB-adviseurs*, de NEFEB. Een belangrijke taak is weggelegd voor de NEFEB Academy die onder meer de volgende opleidingen biedt:
  • Register risicomanager Employee Benefits (RmEB)
  • Register risicomanager Duurzame inzetbaarheid (Risicomanager Duurzame inzetbaarheid)
*EB: Employee Benefits

Leren voor laag opgeleiden: maak het kleinschalig

Veel laag opgeleiden doen niet veel aan hun duurzame inzetbaarheid, omdat leren hen niet ligt. HR kan helpen. Stel, je vond leren vroeger al niet leuk. Of je had er moeite mee. Dan associeer je leren ook in het latere leven niet met iets positiefs. Dat is een van de redenen waarom lager opgeleiden vaak niet veel doen aan hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zijn meerdere snelle veranderingen achter elkaar vaak verwarrend voor hen.

Veranderen gaat voor lager opgeleiden dus liever geleidelijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Drie routes onderscheiden voor verduurzaming van inzetbaarheid’ van Jos Sanders van de Universiteit Maastricht.

Belastingvrij sparen voor een opleiding

Met XS2talent kunnen werkgevers vrij van loonbelasting persoonlijke opleidingsbudgetten uitbetalen op naam van werknemers. Dit is een unieke mogelijkheid voor organisaties om op een fiscaal aantrekkelijke en eigentijdse wijze te werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. Voor werknemers is het de enige oplossing in Nederland om hun opleidingsbudget veilig over jaar- en organisatiegrenzen mee te nemen. De fiscale goedkeuring die XS2talent heeft, staat bovendien cafetarisering toe (uitwisseling van arbeidsvoorwaarden). Hierdoor ontstaat ruimte voor extra belastingvrij opleidingsbudget.

Kortom zowel werknemers als werkgevers kunnen onbelast bruto loon op een geblokkeerde spaarrekening zetten, waarvan de gelden alleen gebruikt kunnen worden voor een opleiding, die fiscaal aftrekbaar is. Ook kleine werkgevers kunnen van deze fiscale faciliteit profiteren en een studiefonds voor hun medewerkers creëren.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid    Praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid 
Innoveren met personeel (IMP)

Downloads   |   Boek   |   Testen