Vrije Ruimte


1. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Begrip en vaststelling vrije ruimte, werkkostenforfait Meten met twee maten Van 1,6 naar 1,2% Wanneer vaststellen vrije ruimte DGA Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN Goedkeuringen ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kan verstrekken als vrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Extraterritoriale kosten (zie onder) zijn de ...

3. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... Onderzoek’ dat Effectmeeting in opdracht van FiscFree® uitvoerde, liet zien dat werkgevers de vrije ruimte binnen de WKR niet optimaal hebben benut in 2015. Conclusie uit dat onderzoek: ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... er na 3 jaar een gratis aandeel verstrekt. Het gratis aandeel wordt vanaf 2012 ondergebracht in de vrije ruimte (waarde ruim € 400.000). Doordat de vrije ruimte wordt overschreden (met ruim € ...

5. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... genoten. Dit kan echter nooit tot een negatieve looncomponent leiden. Werkkostenregeling (WKR) Vrije ruimte Het gerealiseerde voordeel valt onder Overige kosten en voordelen in geld of loon in ...

6. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... het kalenderjaar - voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte wel of niet is overschreden. Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van ...

7. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... vroegere dienstbetrekking is - de waarde van de aanspraak als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Formulering van de aanspraak Het is raadzaam in de arbeidsovereenkomst vast te ...

8. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... binnen zijn bedrijf wordt benut. Tevens loopt hij geen risico’s in overschrijdingen van de vrije ruimte wat kan leiden tot onvoorziene naheffingen. Zorg ervoor dat uit de administratie ...

9. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... leiden tot meer drankgebruik Mensen die lange werkdagen maken, drinken gemiddeld meer in hun vrije tijd. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van wetenschappelijk onderzoek. Als werknemers ...

10. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... BTW) belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in de vrije ruimte. Zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder ...

11. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... niet door het soort werk, dan moet de precieze werktijd 4 dagen van tevoren bekend worden, maar vrije zondagen en wekelijkse rust wèl 28 dagen tevoren. Afhankelijk van het soort werk kan dus ...

12. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... het noodzakelijkheidscriterium en welke kosten vallen in de forfaitaire ruimte? Drie niveaus De vrije ruimte van de totale fiscale loonsom kan op drie niveaus worden ingevuld: Collectieve ...

13. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... steeds gezonder Clean desk policy Maand Van Het Bewegen EVI Groep biedt Arbodienstfranchise Vrije toegang tot bedrijfsarts Gevolgen vernieuwde arbowet voor de werkgever Laagopgeleide ...

14. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... aanmerkelijke privébesparing geniet (zie artikel 43 van de URLB 2001). Een verstrekking is een vrije Arbo-verstrekking als: de werkgever een Arbo-plan heeft; de verstrekking daar in ...

15. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen. Vrije toegang werkvloer Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo ...

16. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... heeft bij 31 organisaties in de private sector (uit de sectoren handel, gezondheidszorg, media, vrije tijd en energie) onderzoek gedaan naar verwerkersovereenkomsten. Het doel was een beter ...

17. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... (CBP) adviseerde (als pdf) haar dit niet te doen. Volgens het CBP kunnen mensen niet in vrije wil toestemming geven, omdat ze afhankelijk zijn van gemeenten en / of uitkeringsinstantie. ...

18. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... de lagere percentages zelfs helemaal. Bedrijfsgezondheid De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, vrije toegankelijkheid voor werknemers en de relatie met de reguliere gezondheidszorg zijn ...

19. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... belast met een eindheffing van 80%. Personeelsfeest Binnen de werkkostenregeling valt het feest in vrije ruimte. Dit betekent dat het de werkgever aan het feest maximaal 1,4% van de loonsom ...

20. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... ouder ontvangen deze bovenop de reguliere arbeidskorting. Werkkostenregeling Het algemeen belastingvrije forfait van de werkkostenregeling stijgt in 2013 van 1,4% tot 1,6% van de loonsom. Wet ...

21. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... geen 14%. De extra tabaksheffing van 9% in 2014 gaat niet door. De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden verhoogd: limonade met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent. De accijns op ...

22. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... De nieuwe regelgeving gaat in 2016 in. Armoede Het kabinet gaat de regels rond de beslagvrije voet (het bedrag van het inkomen waar schuldeisers niet aan mogen komen) vereenvoudigen. De ...

23. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... van de drie vermogensschijven zijn al bekend. Ervan uitgaande dat het heffingsvrije vermogen blijft staan op 25 duizend euro per persoon, ziet box 3 er in 2018 als volgt uit: ...

24. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... van de opsporingscapaciteit bij de bestrijding van belastingontwijking. Box 3 Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot 30.360 euro per persoon. Het forfaitaire rendement van de ...

25. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... zal de aanschaf van fietsen stimuleren (zie alinea ''Fiets''). Vrijwilligers De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie. Het maximumbedrag per ...


Bekijk items: 1 tot 25 (282 totaal)