Kinderopvang


1. Kinderopvang   27 januari 2015
5 mei 2021  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start NB: Meer over kinderopvang treft u aan in subparagraaf Kindregelingen Oude regeling Zie ...

2. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
Inhoud Betaling kosten Kindgebonden budget Vierogenprincipe Rekentool Scherper toezicht kinderopvang Continue screening Cijfers screening Nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang...

3. Kinderopvang (vormen)   20 maart 2009
29 juni 2020  |  , , , , ,
Inhoud Wet Kinderopvang Dagopvang Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Registratieplicht Ouderparticipatiecrèches Uitsluiting overheidssubsidie Formulieren registratie voorzieningen kinderopvang ...

4. Wetten kinderopvang   20 maart 2009
7 mei 2021  |  , , ,
Inhoud Wet kinderopvang (Wko) Werkgeverspremie Kinderopvangtoeslag Kinderopvang voor ZZP-er Cijfers 2010 Vaststelling hoogte bijdrage Toeslag gemaximeerd Kwaliteitseisen Veiligheid kinderopvang ...

5. Inkopen of zelf organiseren kinderopvang   18 februari 2011
27 april 2017  |  , ,
Inhoud Werkgever koopt kinderopvang in Werkgever organiseert zelf kinderopvang Werkkostenregeling Werkgever koopt kinderopvang in Als de werkgever de kinderopvang inkoopt bij een kinderopvang ...

6. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... als langdurigheidstoeslag, kwijtschelding waterschapsheffingen, aftrek bijzondere zorgkosten, kinderopvangtoeslag en het liefst zou elk individueel probleemgeval ermee geholpen moeten zijn. ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst had de dubbele nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag niet zo mogen verwerken als jarenlang gebeurde. Deze verwerkingen waren ...

8. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... aantal echtscheidingen, de mogelijkheid in deeltijd te werken en de groei van het aantal plaatsen kinderopvang. Het feit dat zoveel vrouwen parttime werken (minder dan 10% van de vrouwen had in ...

9. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... werkroosters die inspelen op de belangen van de organisatie en van de werknemer (denk aan de kinderopvang). Een organisatie wel verplicht de verschillende werktijden in werkroosters vast te ...

10. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Secundaire arbeidsvoorwaarden Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn Kinderopvang Vergoeding voor kleding (representatiekosten) Bedrijfsfitness / sporten via het werk ...

11. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... nieuwe banen te creëren door een lastenverlichting op arbeid van € 15 miljard per jaar. De kinderopvangtoeslag wordt vereenvoudigd. Het BTW-systeem gaat veranderen, wordt minder complex. ...

12. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... Op deze manier wordt eventuele hoge belastingdruk meegenomen. Voor tweeverdieners moet de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden beperkt. Daar staat een ...

13. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... dan krijgt hij alleen nog hypotheekrenteaftrek als hij de lening ook daadwerkelijk gaat aflossen. Kinderopvangtoeslag Mensen met een gezamenlijk inkomen vanaf €118.000 ontvangen vanaf 2013 ...

14. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen, zoals de ouderschapsverlofkorting of de aftrek ...

15. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen) wordt verhoogd en de kinderopvangtoeslag wordt met € 25 à € 50 euro per maand verhoogd voor werkenden met ...

16. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... dat in vaste dienst is. Inflatie Naar verwachting zal deze stijgen naar 0,5%. Kindregelingen De kinderopvangtoeslag stijgt voor alle ouders. Ouders blijven zelf ook een eigen bijdrage betalen. ...

17. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... voor de AOW. Inflatie De inflatie gaat van 1,1% (maart 2017) naar 1,3% in 2018 (cijfers CPB). Kinderopvang Het kindgebonden budget die gezinnen met een inkomen onder een bepaalde grens ...

18. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... fysieke belasting tijdens het werk. Kinderen Bijna alle ouders zullen van de fiscus een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen. In de tabel voor het eerste kind gaat het ...

19. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... bedrag van € 5.371. De maximale kinderbijslag gaat € 5 per kwartaal omhoog. De premieopslag kinderopvang blijft gelijk met 0,50% Het kindgebonden budget wordt voor tweeoudergezinnen vanaf ...

20. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met 318 euro per jaar verlaagd. Kinderopvangtoeslag De compensatie voor ouders die slachtoffer waren van de affaire rond de ...

21. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt voor 2022 gelijk gehouden op 0,68 procent. Uniforme opslag kinderopvang De premieopslag kinderopvang voor 2022 blijft met 0,5 procent gelijk aan die in ...

22. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten, studiekosten, kinderopvang of woonkostentoeslag. Er wordt rekening gehouden met inkomsten en vermogen. ...

23. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... naar 100% van het teruggevorderde bedrag zonder bovengrens; wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt de boete ...

24. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
... pocket-pc’s, tablet computers, mini-notebooks en navigatieapparatuur Fiets Gereedschap Kinderopvang buiten de werkplek Loon in natura (bijvoorbeeld kerstpakket) Muziekinstrumenten ...

25. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... doelen, bijvoorbeeld voor scholing, werkgelegenheidsbevordering, arbeidsomstandigheden en kinderopvang. Het geld wordt betaald door alle werkgevers en werknemers die onder de werking van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (301 totaal)