Taakverdeling minister en staatssecretaris Financiën en Sociale Zaken 2017

Datum laatste wijziging: 25 oktober 2020  |  Trefwoorden:

Inhoud

 1. Ministerie Financiën
 2. Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Taakverdeling Ministerie SZW oud en nieuw

Ministerie Financiën

Minister Wopke Hoekstra

Verantwoordelijk voor:
 • Rijksbegroting
 • Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet financieel toezicht, staatsdeelnemingen
 • Europees en internationaal monetair beleid

Staatssecretaris Menno Snel

Verantwoordelijk voor:
 • Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de belastingdienst
 • Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden
 • Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten
 • Holland Casino en Staatsloterij
 • Muntwezen
 • Domeinen Roerende Zaken

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Wouter Koolmees

Verantwoordelijk voor:

 • Algemeen sociaal-economisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel
 • AOW
 • Participatie ouderen
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • UWV

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken

Verantwoordelijk voor:
 • Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum
 • Wajong
 • Kindregelingen
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • ANW
 • ESF
 • Re-integratie
 • SVB
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • Discriminatie arbeidsmarkt
 • Arbeidsomstandigheden
 • Inspectie en toezicht

Taakverdeling Ministerie SZW oud en nieuw

Een vergelijking van de taakverdeling tussen de oude (Rutte II) en nieuwe situatie (Rutte III) is niet eenvoudig omdat de verschillende aandachtsgebieden soms een andere naam hebben gekregen. De aandachtsgebieden zijn in alfabetische volgorde geplaatst.

Op het eerste gezicht is opvallend dat in de oude situatie het 'Pensioenstelsel' de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris (Klijnsma) was, in de nieuwe situatie valt dit aandachtgebied onder minister (Koolmees).

Verder was in de oude situatie minister (Asscher) verantwoordelijk voor de 'Kínderopvang' en 'Kindregelingen', in de nieuwe situatie valt dit onder de staatssecretaris (Van Ark). Hetzelfde geldt voor het 'Toezicht en Inspectie'.
Oud (tot medio 2017) Nieuw (vanaf medio 2017)
Minister
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 • Aansturing en uitvoering ZBO (UWV)
 • Algemeen sociaal-economisch beleid en begrotingsbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid inclusief migratie en vrij verkeer werknemers
 • Arbeidsomstandigheden/Arbeidstijden
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen (WIA, WAO, ZW)
 • Handhaving/fraude vwb het takenpakket
 • Inkomensbeleid
 • Integratie
 • Internationale aangelegenheden
 • Jeugdwerkloosheid
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen (AKW, TOG)
 • Ontslag
 • Toezicht en Inspectie als organisatie
 • WW
 • Algemeen sociaal-economisch beleid en begrotingsbeleid
 • AOW
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg)
 • Arbeidsmigratie
 • Arbeidsverhoudingen
 • Inkomensbeleid
 • Integratie en inburgering
 • Ontslagregelingen
 • Participatie ouderen
 • Pensioenstelsel
 • UWV
 • WerknemersverzekeringenStaats-
secretaris
 • Aansturing en uitvoering ZBO (SVB)
 • ANW
 • AOW
 • Armoede/schuldhulpverlening
 • Bijstand
 • ESF
 • Gelijke behandeling (leeftijd, geslacht en etnische afkomst) / discriminatie
 • Handhaving/fraude vwb takenpakket
 • Ontwikkeling/ ondersteuning samenwerking SUWI-keten
 • Overleg VNG
 • Participatie ouderen
 • Participatiewet/quotum (WWB/Wsw/Wajong)
 • Pensioenstelsel
 • Re-integratie
 • ANW
 • Arbeidsomstandigheden
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Discriminatie arbeidsmarkt
 • ESF
 • Inspectie en toezicht
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW) / quotum
 • Re-integratie
 • SVB
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Wajong

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Certificering