Verzekeren

Datum laatste wijziging: 23 oktober 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Belangrijke verzekeringen
 2. Tips en trucs
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 4. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 5. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 6. Pensioen
 7. Verzuimverzekering
 8. Grote prijsverschillen arbeidsongeschiktheidsverzekering
 9. Meer vraag naar rechtsbijstand
 10. Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018
 11. Opzegkosten schadeverzekeringen volgens Consumentenbond taboe
 12. Nederland qua schades het best verzekerde land ter wereld

Belangrijke verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Pensioenverzekering

Afhankelijk van branche en bedrijf
 • Bedrijfsgebouwverzekering (voor ondernemers met dure bedrijfspanden)
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (wel voor adviseurs)
 • Productaansprakelijkheidsverzekering (o.a. voor importeurs)
 • Rechtsbijstandverzekering (afhankelijk van uw omzet en activiteiten)
 • Verzuimverzekering (voor ondernemers met personeel, vooral met lange contracten)

Tips en trucs

 • Verzeker die risico's die u zelf niet kunt dragen. Maak daarbij constant de afweging tussen de kosten en de risico's.
 • Overweeg een sommenverzekering bij het zoeken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierbij wordt alleen bij het afsluiten van de verzekering gekeken of uw inkomen toereikend is om deze verzekering te mogen hebben, maar daarna niet meer. U krijgt dus geen correctie op de uitkering.
 • Kijk goed wat een AOV werkelijk dekt, uw beroep, passende of gangbare arbeid.
 • Hoe kleiner het personeelsbestand des te groter de noodzaak voor een verzuimverzekering.
 • Raadpleeg een volledig onafhankelijk tussenpersoon en laat hem goed shoppen, of shop zelf.
 • Breng eerst de dienstverlening (zoals een goede bedrijfsarts) op orde, kijk dan waar u geen grip op hebt en verzeker dat.
 • Vertel uw schadezaak volgens de polisvoorwaarden wanneer u aanspraak op een verzekering wilt maken.
 • Sluit een verzekeringspakket af en verdien circa 12% korting.
 • Betaal per jaar en vermijd de 6% termijntoeslag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de meest essentiële verzekering voor ondernemers, naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch heeft maar ongeveer de helft van de ondernemers een verzekering die hun een salaris garandeert bij ziekte, bij een ongeluk, maar ook bij zwangerschap.

Goed voorstelbaar: het is een heel dure verzekering, vooral voor diegenen met een hoog inkomen. Verzekeraars zitten ook aan de knoppen omdat ze geen acceptatieplicht hebben. Overweeg een overbruggingsregeling wanneer u bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat uw huidige verzekering veel te duur is:

Voordelige varianten zijn er wel, maar pas daarvoor op. U kunt een lage premie betalen en daarmee gangbare arbeid verzekeren. Dan gaat de verzekeraar kijken of u bij wijze van spreken nog loempiavellen kunt vouwen. Ook kunt u passende arbeid verzekeren en wordt er gekeken naar opleiding en arbeidsverleden.

De meeste ondernemers kiezen echter voor indekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat is een hoge premie, maar u heeft er ook echt wat aan.

Er zijn wel verschillende manieren om de premie te drukken, zoals het eigen risico en een lager inkomen verzekeren. Het verkorten van de looptijd is niet aan te raden. Bedenk wat het inhoudt als u morgen arbeidsongeschikt raakt voor de rest van uw leven en u heeft hebt een looptijd tot uw zestigste omdat dat wat premie scheelt. U moet dan vijf jaar overbruggen zonder inkomen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Die andere belangrijke verzekering, tegen bedrijfsaansprakelijkheid, loopt daarentegen niet in de papieren. Voor ongeveer honderd euro per jaar bent u gedekt tegen mogelijke zakelijke rampen wanneer u tijdens werktijd schade veroorzaakt die niet direct met uw beroep te maken heeft (denk ook aan claims door klanten van uw website!):

Een medewerker kan natuurlijk ook een antieke vaas omstoten. Om dat risico eveneens af te dekken dient het personeel opgenomen te worden in deze verzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Qua aansprakelijkheid is er ook een dure optie: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt schade die aanwijsbaar met het beroep te maken heeft. Zoals in het geval van de adviseur die het verkeerde advies geeft met verstrekkende gevolgen. Voor dit soort branches is met het oog op de oprukkende claimcultuur vanuit Amerika zo'n verzekering geen overbodige luxe.

Pensioen

Nummer drie in de verzekeringstop is het pensioen. Ook daarvoor geldt: verzeker alleen de risico's die u zelf niet kunt of wilt dragen.

Dus kunt of wilt u niet rondkomen van een AOW, voelt u er niets voor om uw onderneming en/of huis te verkopen en hiervan te leven, huivert u van een lagere levensstandaard na uw pensioen, van langer doorwerken of zelf sparen, dan is een pensioenverzekering aan te raden.

Verzuimverzekering

Evengoed maatwerk is de verzuimverzekering voor het personeel. Die is relevant omdat de eerste twee jaren van ziekte voor risico van de werkgever zijn.

Hoe kleiner het bedrijf, des te kwetsbaarder en hoe groter de noodzaak voor zo'n verzekering. Voor een bedrijf met 250 werknemers en een verzuim van zo'n 6% per jaar is het gewoon een kwestie van schuiven met geld. Maar de fietsenmaker kan failliet gaan wanneer zijn enige werknemer met een vast contract langdurig ziek wordt. Regel dat dus, want het kan u de kop kosten.

Als werknemers na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt blijken en een WGA-uitkering krijgen, betekent dat ook extra financiële schade voor u. De verzekering hiertegen is standaard ondergebracht bij het UWV.

Er zijn goede redenen om over te stappen naar een particuliere verzekeraar. De premie kan goedkoper en ten tweede is een private verzekeraar een partij die meedenkt en meehelpt bij problemen omdat hij er zelf ook een financieel belang bij heeft. (Bron: De Zaak)

Grote prijsverschillen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Diverse verzekeraars hebben in 2014 hun premies verlaagd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor beroepen met een gering risico.
Mede daardoor zijn er grote prijsverschillen tussen verzekeraars. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste polis kan oplopen tot 51 procent. De verschillen zijn vooral groot bij administratieve beroepen met een gering risico op arbeidsongeschiktheid.

Vooral voor ondernemers onder de 45 dalen de premies. Daar staat tegenover dat de premies bij zwaardere en risicovollere beroepen omhooggaan. (Bron en meer: Z24, 6 jul. 2015)

Meer vraag naar rechtsbijstand

De rechtsbijstandsafdeling van Achmea ontving in 2016 bijna 170.000 juridische hulpverzoeken. Dat is 3.000 meer dan in 2015. Voor 2017 wordt weer een lichte stijging verwacht. De klanten vroegen juridische hulp over uiteenlopende onderwerpen, van ontslagzaken tot burenruzies.

Dit meldt Achmea. Deze verzekeraar is de grootste juridisch dienstverlener van Nederland. Het aantal ontslagzaken daalt nog steeds dankzij het economisch herstel. Daar staat een toename in ziekte- en re-integratiezaken tegenover. Een paar ontwikkelingen vielen op: meer werkgevers houden het arbeidscontract van werknemers na 2 jaar ziekte ‘slapend’ om het betalen van de verplichte transitievergoeding te ontlopen. Ook zien de juristen van Achmea dat werkgevers nogal makkelijk overgaan tot ontslag op staande voet als er iets verwijtbaars gebeurt. (Bron: Plus Online, 6 feb. 2017)

Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018

Per 1 januari 2018 gaan de voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars veranderen. Er zullen strengere eisen worden gesteld. Voorheen werd vooral gekeken naar de brandveiligheid van de elektrische installaties.

Vanaf 1 januari 2018 vragen veel verzekeraars aan bedrijven met een brandverzekering voortaan een inspectie te laten uitvoeren volgens SCIOS Scope 10. De verbeterpunten uit die rapportage moeten binnen drie maanden zijn verholpen, anders kan de verzekering overgaan tot het opnieuw beoordelen van de acceptatie. Voorheen werd vaak alleen een keuring NEN 3140 gevraagd, of een verzekering specifieke keuring. (Bron: Brisk, 9 nov. 2017)

Opzegkosten schadeverzekeringen volgens Consumentenbond taboe

Verzekeraars moeten stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een verzekering. De Consumentenbond roept in de nieuwste Consumentengeldgids de verzekeraars op hun gedragscode hierop aan te scherpen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de Consumentenbond om wettelijke maatregelen als actie uitblijft.

Voor de meeste verzekeringscontracten geldt de Wet Van Dam. Deze wet bepaalt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd zich wel aan die regels te houden, aldus de Consumentenbond.

Uit onderzoek van de bond blijkt echter dat sommige verzekeraars hun klanten ontmoedigen om op te zeggen, door relatief hoge ‘opzegkosten’ te rekenen. Bovag en PolisDirect spannen daarbij de kroon met € 20. (Bron: Findinet, 15 apr. 2018)

Nederland qua schades het best verzekerde land ter wereld

Nederland is voor wat betreft schadeverzekeringen het best verzekerde land ter wereld. Zes jaar geleden stond Nederland ook al bovenaan.

Dat blijkt uit een rapport van verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London. Lloyd’s bepaalt deze ranglijst met de zogeheten ‘insurance penetration rate’, waarbij de in een land betaalde schadepremies worden afgezet tegenover het bruto binnenlands product. Nederland staat in deze ranglijst fier aan kop, met een penetratiegraad van 7,7%, gevolgd door Zuid-Korea (5,0%), de Verenigde Staten (4,3%) en Nieuw-Zeeland (4,2%). (Bron: Findinet, 22 okt. 2018)