Kerstpakket    Kleding en uniformen 


Kinderopvang

Datum laatste wijziging: 18 augustus 2019  |  Trefwoorden: Kinderopvang, Werkkostenregeling, Uitkering bijzondere gebeurtenissen, Beloningscomponenten

Inhoud

  • Oude regeling
  • Werkkostenregeling
  • Naslag
NB: Meer over kinderopvang treft u aan in subparagraaf Kindregelingen

Oude regeling

Zie subrubriek Kindsubsidies.

Werkkostenregeling

Belaste uitkering bijzondere gebeurtenissen

Als u kinderopvang aan uw werknemers vergoedt of verstrekt, is dit een belaste uitkering bijzondere gebeurtenissen, zie Werkkostenregeling, subrubriek Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen.

Drie berekeningen

Als u kinderopvang aan uw werknemers verstrekt, is de berekening van de waarde daarvan afhankelijk van de plaats van opvang en of u de opvang inkoopt. Er zijn drie mogelijkheden:
  1. U koopt de kinderopvang in bij een kinderopvanginstelling en de opvang van kinderen is op de werkplek of op een andere locatie. In dit geval is de waarde van de verstrekking de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemersbijdrage. De waarde van de kinderopvang is het bedrag dat de kinderopvanginstelling aan u in rekening brengt.
  2. U organiseert de kinderopvang zelf op de werkplek. In dit geval bepaalt u de waarde in het economische verkeer van de verstrekking als volgt: het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. U trekt hier een eventuele werknemersbijdrage van af. Voorwaarde voor deze manier van waarderen is dat de ouders een kinderopvangtoeslag of een tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kunnen krijgen als zij daar recht op hebben.
  3. U organiseert de kinderopvang zelf buiten de werkplek. In dit geval is de waarde van de verstrekking de waarde van de kinderopvang in het economische verkeer verminderd met een eventuele werknemersbijdrage.

Verschillende vestigingen

Hebt u verschillende vestigingen en organiseert u de kinderopvang zelf bij een vestiging? Dan geldt het volgende:
  1. Voor de werknemers die bij de vestiging werken waar u de kinderopvang organiseert, is er sprake van ‘op de werkplek georganiseerde kinderopvang’. U bepaalt de waarde van de verstrekking zoals hierboven aangegeven bij 'U organiseert de kinderopvang zelf op de werkplek'.
  2. Voor de werknemers van de andere vestigingen is de kinderopvang loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte. Voor het bepalen van de hoogte van dit loon gebruikt u de waarde in het economische verkeer. (Bron Belastingdienst, Handboek Loonheffingen 2013, Werkkostenregeling)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kerstpakket    Kleding en uniformen