Loon uit vroegere dienstbetrekking

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Voorbeelden
  2. Inhoudingen
  3. Naslag
  4. Loon uit vroegere dienstbetrekking in vrije ruimte (WKR)

Voorbeelden

Een (nieuwe) werknemer kan nog inkomsten ontvangen uit de periode dat hij nog niet in dienst was bij zijn huidige werkgever. Voorbeelden van deze inkomsten zijn een ontslagvergoeding, nabetaling van het loon, nabetaling van niet-opgenomen vakantiedagen, wachtgeld, et cetera. Ook kunnen WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen, als deze later worden betaald, tot loon uit vroegere betrekking worden gerekend.

Ook kan de dienstbetrekking beëindigd zijn, maar de ex-werknemer krijgt nog inkomsten op grond van zijn eerder vervulde (vroegere) dienstbetrekking. Voorbeelden zijn een pensioen- of VUT-uitkering

Inhouding

Over het loon uit vroegere dienstbetrekking moet de (nieuwe) werkgever loonbelasting en zorgverzekering inhouden. Fiscale uitzonderingen daargelaten, hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden ingehouden en afgedragen.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Loon uit vroegere dienstbetrekking in vrije ruimte (WKR)

Loon uit vroegere dienstbetrekking mag voor het berekenen van de vrije ruimte worden meegenomen. Voorwaarde is dat dit loon onder de 10 procent van de totale fiscale loonsom in 2015 valt.