Artiestenregeling    Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 


Belastbaar inkomen uit werk

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Belastbaar inkomen, Arbeidskosten, Vrije vergoeding, Arbeidskorting, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Box 1
  2. Arbeidskosten meestal niet aftrekbaar
  3. Vrije vergoedingen
  4. Voorbeeld vrije vergoeding
  5. Fiscus deelt mee in olympisch prijzengeld
  6. Uitruil woning tegen pensioenrechten bij echtscheiding is belast inkomen

Box 1

In box 1 zijn alle inkomsten opgenomen die door enige vorm van arbeid worden genoten, zoals loon uit dienstbetrekking en inkomsten uit arbeid buiten dienstbetrekking. Deze laatste soort inkomsten wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Het fiscale loonbegrip in de loonbelasting (LB) is met de invoering van de Wet IB 2001 aangepast. Fiscaal wordt als loon aangemerkt ‘datgene wat wordt verschaft met de bedoeling te belonen.’

Arbeidskosten meestal niet aftrekbaar

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de Wet IB 1964 is dat de gemaakte arbeidskosten als regel niet langer aftrekbaar zijn. Ter vervanging is de arbeidskorting ingevoerd als onderdeel van de heffingskorting.
Wél aftrekbaar van het bruto inkomen zijn onder meer de volgende betalingen van de werknemer, betalingen die als regel via een inhouding op het bruto maandsalaris worden verricht:
  • premie spaarloonregeling;
  • pensioenpremie werknemer, het bedrag dat een werknemer (maandelijks) aan de pensioenverzekering betaalt.

Vrije vergoedingen

In de Wet IB 2001 zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op vrije vergoedingen en vrije verstrekkingen (loon in natura). Vrije vergoedingen/verstrekkingen behoren niet tot het loon indien ze naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als een beloningsvoordeel worden beschouwd of indien zij strekken tot bestrijding van kosten, lasten, en afschrijvingen om de dienstbetrekking behoorlijk te kunnen vervullen.

NB: De alinea Vrije vergoedingen betreft de situatie vóór invoering van de werkkostenregeling, zie deze subrubriek.
 

Voorbeeld vrije vergoeding

Mevrouw Regtop woont in Enschede en werkt in Hengelo. Wanneer het bedrijf waar zij werkt verhuist naar Utrecht, vinden zowel mevrouw Regtop, als het bedrijf, het noodzakelijk te verhuizen. Volgens de regels van het bedrijf komt zij in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding van € 7750,00, ongeacht het inkomen. Deze vergoeding behoort niet tot haar loon en wordt dus niet belast. De vergoeding voor de kosten van het overbrengen van de inboedel (verhuiswagen) behoort evenmin tot het loon.
Fiscus deelt mee in olympisch prijzengeld

Olympisch goud levert een leuk zakcentje op, maar de Nederlandse topsporters die in Rio de Janeiro een prijs winnen moeten een flink deel daarvan afstaan aan de belastingdienst. Het winstgeld wordt namelijk gezien als loon. Sporters die zich kwalificeren voor deelname aan de Olympische Spelen zijn gedurende die periode in dienst bij NOC*NSF. Het prijzengeld wordt door de sportorganisatie uitgekeerd en daar moet dus inkomstenbelasting over betaald worden.

Afhankelijk van het inkomen van de sporter kan het om een aanzienlijk bedrag gaan. De winstgelden, 30.000 euro voor goud, 22.500 euro voor zilver en 15.000 euro voor brons, kunnen belast worden met 40 tot 52 procent inkomstenbelasting. Dat komt neer op 12.000 euro voor een gouden plak.

In de Verenigde Staten wordt het prijzengeld, net als in Nederland, gezien als inkomen. Ook daar geldt voor veel atleten een hoge belastingschaal van bijna 40 procent. Engelse sporters krijgen helemaal geen winstgeld uitgekeerd, in plaats daarvan verschijnen de winnaars van een gouden medaille op een postzegel van de Royal Mail. (Bron: De Telegraaf e.a.)

Uitruil woning tegen pensioenrechten bij echtscheiding is belast inkomen

Een man en vrouw leggen in de echtscheidingsakte de verdeling van de boedel vast. De vrouw krijgt de echtelijke woning toebedeeld. De man krijgt ter compensatie een deel van de pensioenrechten van de vrouw. De inspecteur rekent het aan de man toebedeelde pensioen tot het box-1-inkomen van de vrouw. (Bron: Jurisprudentie, 14 dec. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Artiestenregeling    Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Kerstpakketten