Nabetaling na de referteperiode voor de dagloonvaststelling

Vraagbaak  |  wo 31 jan 2018  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

Bij berekening dagloon voor WW wordt een referte periode gebruikt. Als in deze periode een BBRA (CAO) verhoging plaats vindt, maar die wordt pas uitbetaald nadat de referteperiode is beëindigd, moet dan een herberekening plaatsvinden van het dagloon door het UWV op basis van het nieuwe uurloon wat binnen de oorspronkelijke referteperiode valt? In mijn geval is de referte periode tot 11 september 2017. De nabetaling van de BBRA verhoging heeft in december 2017 plaatsgevonden. De verhoging geldt vanaf 1 januari 2017 tot de uit dienst datum van 29 oktober 2017. UWV wil op basis van de Wet Walvis mijn dagloon niet aanpassen. Klopt dit?

Antwoord

Hoe onrechtvaardig dit ook voelt, het is wel correct volgens de huidige interpretatie van de Wet WALVIS. Wanneer een loonbetaling wel in de referteperiode afdwingbaar was, maar later wordt betaald, dan telt die nabetaling wel mee voor de dagloonvaststelling.
Maar wordt bijvoorbeeld, na de referteperiode een CAO aanpassing met terugwerkende kracht gedaan, dan telt de nabetaling niet mee voor de dagloonvaststelling.
Zie verder