Wat gebeurt er als ik ziek wordt tijdens ouderschapsverlof?    Mag een bedrijfssluiting tijdens vakantie opgelegd worden 

Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?

Vraagbaak  |  6 mei 2017  |  Trefwoorden: Maatman, Ouderschapsverlof, Dagloonberekening, WGA

Vraag

Als je voor de eerste dag van ziekmelding een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager SV-loon had, heeft dit dan nadelige gevolgen voor de berekening van het maatmanloon op jaarbasis in het kader van een WGA? Of kijken ze naar het normale loon zonder ouderschapsverlof?
 

Antwoord

Het dagloonbesluit voor de Sociale wetten (WGA) zegt het volgende: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-185.html
 
In Artikel 17. Loon in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking
1. Indien de werknemer in een aangiftetijdvak in het refertejaar geen loon of minder loon heeft genoten in verband met verlof of omdat hij de bedongen arbeid niet heeft verricht wegens ziekte wordt bij de berekening van het dagloon, bedoeld in artikel 16, eerste lid, als loon in dat aangiftetijdvak in aanmerking genomen het loon, genoten bij dezelfde werkgever in het laatste aan dat verlof of die ziekte, voorafgaande en volledig in het refertejaar gelegen aangiftetijdvak, waarin die omstandigheid zich niet heeft voorgedaan en waarin de werknemer het volledige aangiftetijdvak in dienstbetrekking tot de desbetreffende werkgever stond
.

Dus indien er sprake is van verlof / ouderschapsverlof, wordt (indien de periode niet langer is dan 18 maanden) de referteperiode verlegd, naar een periode waarin wel volledig is gewerkt.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wat gebeurt er als ik ziek wordt tijdens ouderschapsverlof?    Mag een bedrijfssluiting tijdens vakantie opgelegd worden