Kortingen op mijn WAO uitkering    Bouw ik bij ouderschapsverlof vakantietoeslag op over overwerk? 

Ik ben door UWV 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, maar ik hoor verder niets van het UWV

Vraagbaak  |  4 september 2019  |  Trefwoorden: WIA-uitkering, WGA, Sollicitatieplicht, Arbeidsdeskundige, Poortwachterstoets, Arbeidskundige, Arbeidsongeschiktheid

Vraag

Ik ben 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard.
  • Ik weet niet wat mijn rechten en plichten zijn, kan ik dit ergens vinden?
  • Heb ik nu een sollicitatieplicht? Wanneer wordt ik weer opgeroepen?
  • Ik hoor van niemand niets meer, wie kan me nu helpen om te zien als er toch ergens een geschikte baan voor me is?
Ik verneem niets meer van het UWV, is dit gebruikelijk?

Antwoord

Wanneer u 100%, niet duurzaam bent afgekeurd, dan is er een kans, dat u hersteld wordt verklaard. U zit dan in de WGA. Wat de mogelijkheden zijn om weer en wanneer aan het werk te komen, zal met de arts van het UWV en/of de Arbeidsdeskundige besproken moeten worden.
Ik vind het vreemd dat het al niet is gebeurd, want hoe heeft men u verteld, dan u 80% (of meer) arbeidsongeschikt was, maar wel met een kans op herstel?
Lees onderstaande tekst eens door, dat overgenomen is uit HR-kiosk.nl
U zit dus kennelijk in beoordeling 3.

WIA-beoordeling UWV

Het UWV kent een drietal beoordelingen:
  1. Poortwachterstoets: hebben werkgever en werknemer zich in de eerste twee voorafgaande jaren voldoende ingespannen om de re-integratie* te laten slagen;
  2. Medische beoordeling: is er sprake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, wat is de ernst van de ziekte en wat zijn de functionele beperkingen als gevolg van de ziekte;
  3. Arbeidskundige beoordeling: welke functies kan de werknemer nog verrichten rekening houdend met de beperkingen en tegen welk salaris, de zogeheten restverdiencapaciteit.
* Vanaf mei 2015 kan de werkgever het re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag van de werknemer online bij het werkgeversportaal UWV inleveren.

Vier groepen

De WIA maakt verschil tussen vier groepen, die in andere sub rubrieken worden besproken:
  1. Werknemers met een loonverlies van minder dan 35%: geen WIA-uitkering en de werknemer blijft in dienst;
  2. Werknemers met een loonverlies van ten minste 35% maar minder dan 80%: WGA-uitkering;
  3. Werknemers met een loonverlies van ten minste 80% met een meer dan geringe kans op herstel: WGA-uitkering;
  4. Werknemers met een loonverlies van ten minste 80% zonder of met slechts een geringe kans op herstel: IVA-uitkering.
Of het gebruikelijk is dat u niets meer van het UWV hoort kunnen/willen we niet beantwoorden. Wel raden wij u aan om een gesprek aan te vragen met een arbeidsdeskundige van het UWV.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kortingen op mijn WAO uitkering    Bouw ik bij ouderschapsverlof vakantietoeslag op over overwerk?