Kortingen op mijn WAO uitkering

Vraagbaak  |  do 5 sep 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Ik ontvang sinds 2004 een WAO uitkering. Daarnaast werkte ik nog 20 uur. Het inkomen wordt gekort op mijn WAO uitkering. Echter als er iets in mijn salaris wijzigt (bijvoorbeeld een stukje pensioenrecht uitbetaald of verlof uitbetaald) dan past het UWV de uitkering aan. Echter als ik ziek ben en mijn werkgever 70% salaris uitbetaald dan wordt de WAO uitkering niet opgehoogd. Waar in de wet kan ik terug vinden welk te korten SV loon het UWV moet aanhouden?
Weet u ook waar ik in de wet kan vinden welk sv loon op de WAO uitkering in mindering wordt gebracht? Is dat hetSV van de betreffende maand of het SV loon voor ingangsdatum WAO uitkering cq eerste ziektedag?

Antwoord

De uitbetaling van niet opgenomen verlofdagen wordt niet gekort op de WAO uitkering.
De vraag die je niet stelt: Wordt het “Vroegpensioen” gekort met de WAO uitkering?
Het zou best kunnen zijn, dat het zogenaamde Anticumulatie beding van toepassing is.  Zie verder   
 
Uitbetaling van verlofdagen horen niet op de uitkering te worden gekort.
Ook vroegpensioen hoort niet gekort te worden.
Maar (een deel van) de WAO uitkering kan wel gekort worden op het vroegpensioen
 
Ik weet niet precies wat je bedoelt met de vermindering van SV-loon op de uitkering. Uiteraard kan alleen een betaling van loon die tijdens en over een WAO periode wordt gedaan, in die periode eventueel in mindering worden gebracht.
Nabetalingen over een voorgaande periode mogen niet op een uitkering in mindering worden gebracht.
 
Laat ons s.v.p. weten welke beslissing het UWV hierin genomen heeft..
De linken met de berichten van het UWV over deze vraag werken niet meer.