Pensioenuitkering


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... binnen de 150-kilometergrens van Nederland woonde, is de 30%-regeling niet van toepassing.** Een pensioenuitkering en een ontslag- of tranistievergoeding zijn uitgesloten. Dit is namelijk loon ...

2. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... (Witteveen 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de ...

3. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... is jouw geld, maar je bent wel belasting verschuldigd over de uitkering. Slechte gezondheid Een pensioenuitkering is levenslang. Dus hoe ouder je wordt hoe meer pensioen je in totaal ontvangt. ...

4. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... verwees menig verzekeraar naar jurisprudentie die de verzekeraar toch verplichtte tot het doen van pensioenuitkeringen, ondanks dat een afstandsverklaring met de werknemer op juiste wijze ...

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... in de WAO/WIA beperkt blijft (maximaal 25.000 per jaar) gaat deze uitkering omhoog naar 75%. De pensioenuitkering eindigt op het moment dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid dan ...

6. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... met bijna 1 miljard euro toe tot 1,7 miljard euro. De bankspaartegoeden voor pensioenopbouw, een pensioenuitkering en de eigenwoningschuld zijn in 2011 toegenomen met respectievelijk 1,6 miljard ...

7. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
... weliswaar iets hoger, maar nog fors onder de pensioenen die Nederlanders krijgen. De gemiddelde pensioenuitkering bedroeg vorig jaar volgens de OESO voor een alleenstaande 13.713 euro per jaar, ...

8. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  , ,
... in pensioenen waarbij werknemers gedeeltelijk met pensioen gaan, of in het begin een hogere pensioenuitkering krijgen, die met de jaren wat lager wordt. De cijfers bij pensioenfondsen laten ...

9. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld. (Bronnen: Taxence en Eerste Kamer, jan. 2017) De ...

10. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... Gerichte vrijgestelde kosten. • Aanvullend pensioen Bij een volledig opgebouwd pensioen is de pensioenuitkering 70% van het laatstverdiende salaris. Hiervoor moet een werknemer veertig jaar ...

11. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... pensioen door belastingen Gepensioneerden kunnen een aardige domper verwachten bij hun eerste pensioenuitkering in 2013. Het nettobedrag kan tot 5 procent lager uitpakken dan eind vorig jaar. ...

12. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... ingangsdatum belast. De fiscale facilitering van pensioenen (pensioenpremie nu aftrekbaar en pensioenuitkering pas later belast) gaat uit van de gedachte dat een ouderdomspensioen een ...

13. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... franchise) vervangen door nieuwe, loonsverhogingen zijn dus van grote invloed op de uiteindelijke pensioenuitkering. Een voorbeeld van een eindloonberekening is aan het einde van het volgende ...

14. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  , , ,
... volgens het ministerie onvermijdelijk leiden tot hogere premies en waarschijnlijk ook tot lagere pensioenuitkeringen, terwijl de pensioenen toch al onder enorme druk staan als gevolg van de ...

15. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... identiteit Financieel woordenboek AFM Agenda 2019 Wft-diploma Pensioen verplicht voor advies pensioenuitkering Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming ...

16. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... 60 jaar wordt. De werknemer moet er rekening mee houden dat als zijn pensioen eerder ingaat, de pensioenuitkering lager is dan wanneer u op zijn 65ste met pensioen zou gaan. De hoogte van het ...

17. Franchise (pensioenen)   20 maart 2009
8 augustus 2018  |  , ,
... Bij deze methode wordt de in te bouwen AOW-uitkering in mindering gebracht op de te ontvangen pensioenuitkering. Fiscale ruimte Bij de berekening van het ouderdomspensioen moet de werkgever ...

18. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Publicatiedatum Wijziging 17.3.2 23-10-2015 Na de laatste alinea hebben we een 'Let op!' over de pensioenuitkering in de aangifte loonheffingen toegevoegd. 20 Gerichte vrijstellingen, ...

19. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... dienstbetrekking en niet van werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals (pre)pensioenuitkeringen. paragraaf 2.3.1 In de lijst met gegevens is het telefoonnummer van de ...

20. Hulp bij keuze pensioen   17 februari 2017
7 februari 2018  |  , ,
... werkgever, ging de werknemer op 65 jaar met pensioen. Vanaf dat moment ontving hij een AOW- en een pensioenuitkering. Soms had een werknemer geluk en kon hij eerder stoppen met werken. Hoe anders ...

21. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... druk staat. Veel fondsen moeten door de verslechterde financiële vooruitzichten korten op hun pensioenuitkeringen. Klijnsma schrijft dat het niet mogelijk was alle informatie bij de fondsen ...

22. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
5 februari 2019  |  ,
... is er volgens deze methodiek onvoldoende geld om de langst levende deelnemers nog van een pensioenuitkering te voorzien. Maar wat is de praktische waarde, wanneer pensioenfondsen door de ...

23. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... hoeven namelijk in bijna alle gevallen geen belasting te betalen aan de Nederlandse staat over hun pensioenuitkering. Aldus Bas Dieleman, belasting- en pensioenadviseur, die voor de Vrije ...

24. Later met pensioen   30 september 2010
10 november 2023  |  , , , , ,
... niet van kracht. Dit besluit zorgt ervoor dat werknemers die met vroegpensioen zijn gegaan, hun pensioenuitkering toch tegelijk met hun AOW-uitkering kunnen laten ingaan. Staatssecretaris ...

25. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... een nieuwe tijdelijke heffingskorting voor o.m. vutters; niet alles verandert, voor onder meer de pensioenuitkering en eindheffingsloon zal het premieloon blijven afwijken van het fiscale loon. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (138 totaal)