Aio


1. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen. Zo krijgt u ...

2. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

3. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

4. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... blijkt dat 40 procent van de werknemers op een bouwplaats aangeeft te maken te hebben met lawaaioverlast. Ruim één op de vijf heeft echter ook problemen met horen. Bij 13 procent is zelfs ...

5. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in aanmerking komen voor een uitkering van de SVB, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De bijstand valt onder de sociale voorzieningen, waartoe bijvoorbeeld ook de IOAW en de ...

6. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

7. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

8. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... (verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen) en de SVB (verantwoordelijk voor de zogeheten AIO-uitkering) hoe vaak er de afgelopen jaren onderzoek is gedaan naar verzwegen vermogen in het ...

9. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... zich nog het stadium van wetsvoorstel 30%-regeling Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Afhankelijk van inkomen en vermogen IOAW, IOW en IOAZ (tabellen) Algemene nabestaandenwet ...

10. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korting niet in Nederland woonachtig Cijfers Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) Kan het pensioen worden gekort? AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect ...

11. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

12. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

13. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

14. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... zullen ZONL en Talma Urk mogelijk gaan aanhaken. En zo waren 4 VVT-organisaties samen goed voor 1 AIOS per 2 jaar en wordt vanaf 2022 de inzet 3 AIOS Ouderengeneeskunde permanent jaarlijks in de ...

15. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

16. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... + 80.000 of grens 500.000 AOW: partnertoeslag tot inkomen van 30.000 (afbouw tussen 26 en 34 dzd) AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen): verlagen tot niveau WWB 65- Verruiming aantal ...

17. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

18. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

19. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

20. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

21. Pensioen   27 februari 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... onder het sociaal minimum? Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank. (Bron: ...

22. Rechterlijke macht   9 februari 2017
27 maart 2019  |  , ,
... officieren van justitie, die het Openbaar Ministerie vormen rechterlijk ambtenaren in opleiding (raio) (vanaf de parketstage) Ten dienste van de rechterlijke macht staan de griffiers ...

23. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... 1 januari 2015. Overzicht instanties uitvoering sociale zekerheid (situatie 2011) AOW, ANW, AIO en AKW Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl Aanvragen Kindgebonden budget ...

24. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... vrij aan de verzekering deel te nemen). Uitvoering sociale zekerheid Wet Uitvoering door AOW, ANW, AIO, AKW en TOG Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl Basisadministratie verzekeringen: (020) ...

25. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... beetje stijgt. Kostendelersnorm Voor ontvangers van minimumuitkering - o.m. bijstand, Anw, IOAW, AIO, IOAZ, en Wajong - wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dat de uitkering lager ...


Bekijk items: 1 tot 25 (38 totaal)