Toeslagen


1. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... toeslag Inkomen partner Verschil tussen toeslagpartner en fiscale partner Wereldinkomen Rechten toeslagen partner wijzigen in 2014 Aftrek inkomen en uitkeringen Wanneer wordt WGA-hiaat ...

2. Toeslagenwet (tabellen)   30 maart 2009
22 januari 2024  |  , , , , , ,
... voor vermogen: alleenstaanden mogen in 2024 maximaal 36.952 uro aan eigen vermogen bezitten, voor toeslagenpartners geldt een bovengrens van 73.904 euro. Heb je meer vermogen? Dan krijg je geen ...

3. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... Daarnaast zijn door de WKR toe te passen er voor de werknemer geen gevolgen voor toeslagen en inkomensafhankelijke bijdragen. (Bron: Zeker Fiscaal, 5 jul. ...

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
Inhoud Vermindering personele kosten Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering ...

5. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... belasting betaalt. Daarbij kan het zijn dat je ook nog de ouderenkorting in dat jaar misloopt en toeslagen. Tenslotte telt het bedrag dat je netto overhoudt het jaar daarop mee voor de heffing ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... (gelijk aan een netto-bijstandsuitkering) die wordt aangevuld als zij voorheen recht hadden op toeslagen of kinderbijslag. Senioren krijgen een uitkering vergelijkbaar met de huidige AOW. Dat ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Min SZW, juni 2020) Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst had de dubbele nationaliteit van aanvragers van ...

8. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... gegevens over burgers aan elkaar te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dan moet de werkgever dus ook het gemiddelde loon aan overwerk doorbetalen en andere reguliere toeslagen. Jurisprudentie: Het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch heeft op 28 oktober 2014 nog ...

10. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... kantoortijden, het moderniseren van de cao op het gebied van de arbeidsduur en tijd gerelateerde toeslagen of om het flexibiliseren van de organisatie. Hoe dan ook: in alle gevallen gaat het om ...

11. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... Ook de wettelijk verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van ...

12. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
Inhoud EEG-richtlijn Aantal bedrijfshulpverleners Wettelijke taken Calamiteitenplan Ondernemingsraad Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening Bedrijven bezuinigen op hulpverlening op de ...

13. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... zorgnota's te versturen. Het kabinet had 600 miljoen euro willen besparen door verschillende toeslagen en subsidies (zorg-, huur- en ouderentoeslag en het kindgebonden budget) samen te ...

14. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... via een draagkrachtkorting en het aantal kinderen via de ‘kindregelingen’. Bij het bepalen van toeslagen wordt het netto besteedbaar inkomen uitgangspunt. Op deze manier wordt eventuele hoge ...

15. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... • Fraude: verkwisting en fraude in de zorg zal extra worden bestreden. Om te voorkomen dat toeslagen ten onrechte worden uitbetaald en niet terug te halen zijn, krijgt de Belastingdienst ...

16. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... te vereenvoudigen mogen worden verwacht, dit betreft onder meer de verschillende tarieven, toeslagen, heffingen en vele uitzonderingen die thans nog gelden. Belastingvrijstelling Vanaf ...

17. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 40,8% 4 € 67.072 - 52% Het kabinet streeft naar een eenvoudiger stelsel van belastingen en toeslagen. Voor de voorbereidingen op het Belastingplan 2017 heeft het ministerie van Financiën ...

18. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... op het gebied van de verwerking van Persoonsgegevens. En meer boetes is kassa voor de overheid. Toeslagen Als partner wordt een persoon jonger dan 27 jaar, voor wie de belanghebbende een ...

19. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een personeelsbudget¹ worden opgenomen: salaris inclusief vakantietoeslag; overige uitkeringen en toeslagen in geld: 13e maand, winstdeling, bonus, tantième; vergoedingen: overwerk, ...

20. Beloningssystemen   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , ,
... boven water en zo ook de eerste maanden van 2015. Afhankelijk van hoe je het hele belasting- en toeslagensysteem inricht, moet je dan denken aan ongeveer 800 tot 1300 euro per maand. En wie ...

21. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... Deze kwijtschelding kan leiden tot de terugvordering van aanzienlijke bedragen aan toeslagen. De Belastingdienst ziet de kwijtschelding namelijk als inkomen en vordert eerder ...

22. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... op het door u gewenste jaar. Hoogte boetes De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen zijn met ingang van 1 juli 2012 omhoog gegaan: wanneer niet, niet tijdig of onjuiste ...

23. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... al gauw te hoog. Politici zelf denken er vaak anders over, zeker als hun inkomen - salarissen en toeslagen - worden vergeleken met salarissen, bonussen e.d. bij banken en multinationals. Kajsa ...

24. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... € 2.000.000) - 1,76% NB: De schijfgrenzen zijn niet van invloed op het wel of niet krijgen van toeslagen. Voor toepassing van de zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget en de eigen ...

25. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... inhoud van de veranderingen 2019 - 2021: vanaf 1 september 2019 geldt de inlenersbeloning ook voor toeslagen die fysiek belastende omstandigheden (toeslagen voor werken in koude, warmte of ...


Bekijk items: 1 tot 25 (272 totaal)