Onregelmatige Diensten


1. Onregelmatige diensten en continuediensten   20 maart 2009
8 januari 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... Wat is een onregelmatigheidstoeslag Een onregelmatigheidstoeslag (ORT) komt voor op werk met onregelmatige arbeidstijden, zoals zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. De ...

2. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Wat zijn ploegendiensten? Onregelmatige diensten Gebroken diensten Indeling CBS Roostertaal Cijfers Arbeidsrecht Compensatie in geld of wel ploegentoeslag Vakantietoeslag Pensioen ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

4. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
31 januari 2023  |  , , , ,
... jongere werknemers, als Nederland wil blijven concurreren. "Extra vrije dagen en vrijstelling van onregelmatige diensten passen niet bij mensen die blijven werken tot ze de stijgende AOW-leeftijd ...

5. Inconveniënten   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... Stichting IZZ, 28 nov. 2014) Redactie: In de CAO Zorg en Welzijn komen we wel toeslagen tegen voor onregelmatige diensten en slaaptoeslag maar niet voor inconveniënten. Inspectie SZW tilt zwaar ...

6. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
... zijn. Voorbeeld Jannie Gerritsen (21) is verpleegkundige en werkt 38 uur per week en soms onregelmatige diensten. Haar maandloon is € 2.000,00, is € 1.436,00 netto. Ze krijgt ...

7. Kleding en uniformen   20 maart 2009
21 augustus 2019  |  , , ,
... een uniform soms zwaarder dan bij andere beroepen. Bijvoorbeeld door fysiek of mentaal zwaar werk, onregelmatige diensten, nachtwerk, of de kans op stress gerelateerde klachten als burn-out en ...

8. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
30 januari 2023  |  , , , , ,
... uit verschillende elementen zijn opgebouwd: toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst, werkomstandigheden, enz.; beloningen voor de omzet die de ...

9. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... gezond aan het werk gehouden worden. Met name in bedrijven waar veel werknemers al vele jaren in onregelmatige en/of nachtarbeid werken en het bedrijf vaak niet de mogelijkheid heeft om voor ...

10. Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait   5 februari 2011
1 mei 2017  |  , , ,
... (Zvw), zie ook Zorgverzekering. Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten. Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ...

11. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Zie subrubriek Loonsverhoging; periodieke loonsverhogingen idem de toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren; Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning ...

12. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... fietsregeling; verruiming regeling bedrijfsfitness; belastingheffing van vergoedingen voor onregelmatige diensten. * Een reclamebureau bedacht de paarse krokodil voor een spotje van ...

13. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... Intermediaire kosten, anders: Vrije ruimte Voeding, verlichting of verwarming i.v.m. met onregelmatige diensten of continudiensten Belastbaar loon of forfait Vrijwillige brandweer ...

14. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
Onderstaand wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden ...

15. ZZP-er (inleiding)   4 mei 2012
1 juni 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... rozengeur en maneschijn in de wereld van de zelfstandigen. Een grote zorg is namelijk toch het onregelmatige inkomen. Zes op de tien Nederlandse freelancers geeft aan problemen te hebben gehad ...

16. Beter herstel ploegendienst door aanpassing aan avond- of ochtendmensen   7 november 2017
9 november 2017  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | 
Oudere ploegendienstwerknemers ervaren niet per sé meer problemen met wisselende diensten dan jongere werknemers. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld het chronotype hebben wel invloed.

17. Brein veroudert sneller door ploegendienst   6 november 2014
7 november 2014  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | 
Werken in ploegendiensten kan schadelijke gevolgen hebben voor het kortetermijngeheugen, de snelheid van informatieverwerking en het algehele cognitieve* functioneren.

18. Eens ploegendienst, altijd ploegendienst (met toeslag)?   21 oktober 2020
22 oktober 2020  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , ,
Het Gerechtshof geeft aan dat de werkgever de werknemer heeft aangewezen om werk in ploegendienst te verrichten. Het hof zegt hierbij dat dit niet betekent dat de werkgever nooit op een dergelijke ...

19. FNV wint hoger beroep over onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie   17 september 2016
20 september 2016  | FNV  | Fred Barkhuis  | , , ,
FNV Zorg & Welzijn heeft in hoger beroep van de rechter gelijk gekregen in verschillende zaken over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties en verlof. De zaak is aangespannen ...

20. Gezond werkrooster bij nachtdienst en ploegendienst   18 maart 2015
19 maart 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
Bij wisselende diensten kan het rooster het beste bestaan uit een reeks kortere nachtdiensten die steeds later beginnen in plaats van langere reeksen nacht- of avonddiensten.

21. Hoe blijf je vitaal in uniform tot aan je pensioen?   20 februari 2018
22 februari 2018  | CAOP  | Fred Barkhuis  | , , ,
... een uniform soms zwaarder dan bij andere beroepen. Bijvoorbeeld door fysiek of mentaal zwaar werk, onregelmatige diensten, nachtwerk, of de kans op stressgerelateerde klachten als burn-out en ...

22. Moet de ploegentoeslag ook tijdens de vakantie worden doorbetaald?   22 oktober 2018
1 september 2018  | , , ,
... gemaakt in de arbeidsovereenkomst, zoals het verplicht moeten draaien van een bepaald aantal onregelmatige diensten? Zijn er relevante afspraken gemaakt met de werkgever over de uitoefening ...

23. Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?   15 mei 2018
22 april 2018  | , ,
... uitsluitend de afwijkingen aan, waarover geen VT is verschuldigd. Afwijkingen zijn bijvoorbeeld onregelmatige vergoedingen en kostenvergoedingen, overwerk (inmiddels dient over overwerk ook ...

24. Morrelen aan toeslag ongunstige uren   17 juni 2013
18 juni 2013  | AWVN / Volkskrant  | Fred Barkhuis  | 
Werkgevers hebben de aanval geopend op de toeslagen voor 'onaangename' uren. In steeds meer cao's worden de regelingen voor avond- en weekendwerk versoberd en anders worden ze in elk geval ter ...

25. ORT tijdens vakantie?!   7 juli 2015
13 juli 2015  | BDO, Rendement en jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 
In de afgelopen periode zijn er meerdere proefprocessen gewonnen rondom het doorbetalen van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens de vakantie.


Bekijk items: 1 tot 25 (27 totaal)