Begrip en diverse onderwerpen    Datalekken 


Briefgeheim

Datum laatste wijziging: 31 maart 2018  |  Trefwoorden: Privacy, Briefgeheim

Inhoud

  1. Wat is briefgeheim?
  2. Briefgeheim geldt in 2014 nog niet voor e-mails
  3. Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim
  4. E-mail valt ook onder briefgeheim

Wat is briefgeheim?

Het is eenieder verboden ongeopende post die niet voor hem of haar bestemd is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post wel gericht is. De wettelijke bescherming via het zogenaamde 'briefgeheim' van poststukken, waaronder brieven, vervalt op het moment dat de brief bij de geadresseerde is beland. Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen in uitzonderlijke situaties.

Briefgeheim geldt in 2014 nog niet voor e-mails

E-mailcorrespondentie bestaat al sinds 1995. Maar het valt anno 2014 nog steeds niet onder het briefgeheim. Dus ook zakelijke e-mail niet. Niemand kan dan ook worden aangeklaagd als die andermans e-mail opent. Akelige gedachte maar het is nog steeds de realiteit. En niet alleen e-mail, ook persoonlijke berichten via Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Skype, Chatroulette, Skype, Facetime, Snapchat zijn niet beschermd via de wet.

Als het aan het huidig kabinet ligt, komt daar verandering in.

Tweede Kamer stemt voor modern briefgeheim

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgenomen modernisering van het briefgeheim. De wijziging van de Grondwet werd met algemene stemmen aanvaard. Daardoor vallen straks ook e-mail en ander digitaal verkeer onder de grondwettelijke bescherming van het communicatiegeheim.

Het huidige briefgeheim regelt dat de overheid niet zomaar communicatie van iemand mag lezen. Het briefgeheim, zoals dat is vastgelegd in artikel 13 van de grondwet, is alleen niet meer van deze tijd. Sinds de opkomst van internet zijn er vele digitale diensten bijgekomen, zoals e-mail, sms, Facebook en WhatsApp, diensten waarover wettelijk nog niets is vastgelegd. De laatste modernisering van artikel 13 stamt alweer uit 1983, toen de telefoon en de telegraaf werden toegevoegd.

Als ook de Eerste Kamer met het nieuwe artikel instemt, moeten beide Kamers er in tweede lezing nog eens opnieuw mee instemmen. Dan met een twee derde meerderheid. Dat kan pas na de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die nu gepland staan voor 2021. (Bronnen: SC Online en CDA.nl, 19 apr. 2017)

E-mail valt ook onder briefgeheim

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms of e-mail.

Een wijziging van de Grondwet gaat in twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een twee derde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden. (Bron: Rechtennieuws, 12 jul. 2017)

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Begrip en diverse onderwerpen    Datalekken