Cijfers


1. Cijfers   2 maart 2019
29 mei 2019  |  ,
Inhoud Via recycling 9 procent van materialen weer in economie Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak Via recycling 9 procent van materialen weer in economie Van alle materialen die ...

2. Cijfers   23 februari 2020
25 oktober 2020  | 
StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt veel cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Onderwerpen die passen binnen HR-kiosk zijn: Arbeid en sociale zekerheid ...

3. Cijfers   21 april 2019
18 januari 2021  |  ,
... in 2016 gingen er flink minder bedrijven failliet dan een jaar eerder, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. Het totaal aantal faillissementen, eenmanszaken niet meegerekend, betrof in ...

4. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
3 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... nieuwe bedrijven sinds 2009 Arbeidsmarkt raakt verder gespannen Arbeidsmobiliteit in Nederland in cijfers 1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever CBS cijfers over de arbeidsmarkt ...

5. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Uitdaging Levensverwachting Bruto binnenlands product (bbp) Hervormingen Nederlandse pensioenen hoger dan in andere OESO-landen Nederland koploper pensioenvermogen Nederlands ...

6. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... De trend is al enige tijd dat we gemiddeld genomen ouder worden én langer doorwerken. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Stelsel van Sociaal-statistische ...

7. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
... de zorgsector vorig jaar alleen al 567 miljoen euro, blijkt uit berekeningen van de krant. De cijfers komen van Vernet Verzuimnetwerk en pensioenfonds PFZW. Vernet houdt al ruim twintig jaar ...

8. Cijfers Nederland, Euro, mondiaal   18 maart 2020
11 juli 2021  |  ,
... (Engels). Centraal Bureau voor de Statistiek Het CBS informeert de lezer met grote regelmaat over cijfers van de coronavirus. Recent verschenen onder meer de rubrieken: Wat zijn de medische ...

9. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... startende zzp-er Medisch specialisten zijn best verdienende zzp-ers zzp-er niet bang voor wet DBA? Cijfers 2016 Wat is er te zeggen over zzp-ers die minder dan 12 uur per week werken? Gemiddelde ...

10. Werkloosheid (cijfers)   21 juni 2015
16 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Verschillende definities Werkloosheid rijke landen stabiliseert Cijfers Europa Werkloosheidsstatistiek wordt beter en goedkoper Stijgende werkloosheid ouderen Vergrijzing werkzoekenden ...

11. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse ...

12. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... uit Polen, Roemenië en Bulgarije is tussen 2005 en 2012 significant toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Polen nam van ruim 6.500 toe ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... interessante sprekers. Jaarverslag UWV 2015 Het jaarlijkse verslag is verschenen met daarin veel cijfers en beschouwingen: aantallen verstrekte uitkeringen, uitstroom naar werk, toetsing ...

14. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... Regels adoptieverlof Uitkering Ouderschapsverlof Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 Wettelijke ...

15. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... Research Development (RD). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013 (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 15 jul. ...

16. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... meten via haar en nagels Testen op drugs en alcohol alleen toegestaan bij wet Stijgende nalevingscijfers supermarkten voor verkoop alcohol Meer bier minder alcohol Alcoholtest bij risicovolle ...

17. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... en uitkeringen Naslag Ingangsdata AOW AOW-leeftijd stijgt in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet ...

19. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd ...

20. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... in HR-kiosk aan, zij het meer uitgebreid. Indien u een wettelijke achtergrond wenst, commentaren, cijfers/aantallen, jurisprudentie et cetera, dan wijst HR-kiosk u de weg d.m.v. inhoudsopgaves en ...

21. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... bestuur (Wob) Ambtenarentaal Ambtenaar en motorclub gaan niet samen Trends in overheids-CAO's 2015 Cijfers aantal ambtenaren Meer mobiliteit personeel Rijk noodzaak Van personeelszaken naar ...

22. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
Inhoud Begrip Cijfers Samenvatting onderzoek en aanbevelingen Week van de alfabetisering Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de ...

23. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... en Koninkrijksrelaties heeft Panteia dit jaar voor de tweede keer de monitor “identiteit in cijfers” gemaakt. Deze monitor brengt informatie over het huidige identiteitsstelsel samen. Dat ...

24. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... bovenaan: 61,3% van de vrouwen werkt en 63,6% van alle mannen. Commentaar Het verschil tussen de cijfers van 2001 en 2021 is niet zo vreemd omdat in 2005 de VUT fiscaal werd afgeschaft. Daarbij ...

25. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... zijn ten opzichte van de omzet? Hotels hebben als hoofddoel het verstrekken van logies. Deze cijfers zijn alleen toegespitst voor hotels met één tot vijf sterren. Als we kijken naar hotels ...


Bekijk items: 1 tot 25 (710 totaal)