Flexibiliteit    Inboarding 


Ideeënbus

Datum laatste wijziging: 26 april 2017  |  Trefwoorden: Ideeënbus, Kostenbesparing

Inhoud

 1. Doel
 2. Cijfers
 3. Virtuele ideeënbus
 4. Afwijzing zet aan tot meer ideeën
 5. Onderzoek functioneren ideeënbus
 6. Reglement ideeënbus

Doel

Het doel is om werknemers aan te moedigen om actief en creatief mee te denken over verbeteringen, vernieuwingen of kostenbesparingen voor de organisatie.
Een idee is een voorstel tot verbetering, vernieuwing of kostenbesparing voor de organisatie. Dit kan zijn een voorstel tot verbetering van nieuwe producten, kwaliteit bestaande producten, van de dienstverlening, van de afvalverwerking, een voordeel voor het milieu et cetera.

Cijfers

Voor zover bekend, geen. Wisselende belangstelling, enthousiaste start en daarna vaak 'doodgebloed'.Virtuele ideeënbus

Verschillende online ideeënplatformen zagen/zien het daglicht, onder meer die van Fortis, Nationale Nederlanden en ProRail. Vaak ook om talent te ontdekken. (Bron: Emerce, 2007)

Afwijzing zet aan tot meer ideeën

Het afwijzen van een idee motiveert werknemers juist om met een nieuwe suggestie te komen. Dit verrassende positieve effect van afwijzing blijkt uit onderzoek door dr. Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij onderzocht ideeën die via een ideeënbus van een bedrijf werden ingediend. Werknemers van wie suggesties worden aangenomen hebben juist minder de neiging om nog een keer een nieuw idee in te dienen. (Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 29 apr. 2014)

Onderzoek functioneren ideeënbus

Jan van den Ende, hoogleraar Innovatiemanagement aan de Rotterdam School of Management, deed onderzoek. Dat leidde tot opmerkelijke inzichten, onder meer:

 • Ideeën die werden gedeeld met een goede kennis die werkzaam was bij een andere afdeling bleken het kansrijkst.
 • Geen enkele reactie geven is een no go. Dat demotiveert je medewerkers om nog andere ideeën aan te leveren.
 • Uitleggen waarom een idee niet goed is, werkt niet. Dit leidt er wel toe dat medewerkers terugkomen met nieuwe ideeën, omdat ze zich uitgedaagd voelen. Maar de kwaliteit van de ideeën verbetert niet.
 • Een beloning uitreiken voor een succesvol idee werkt wisselend. Voor baanbrekende innovaties kan men beter stimuleren door een budget beschikbaar stellen om het idee uit te werken.
 • Er zijn twee categorieën: ideeën om werkprocessen efficiënter te maken en ideeën voor grote innovaties. Beide zijn belangrijk, maar ze vragen om een verschillende benadering.

(Bron en meer: Z24, 25 mrt. 2016)

Reglement ideeënbus

Een ideeënbus kan een goed idee zijn. Het stimuleert de betrokkenheid van werknemers en een beloning kan de vindingrijke werknemer extra op weg helpen. Maar wie bepaalt de hoogte van de beloning bij een echt goed idee?In een recente uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch heeft de werkgever een ideeëncentrum ingericht met als doel vindingrijke werknemers de mogelijkheid te bieden een bijdrage te leveren aan de positie van de onderneming. Werknemers die een goedgekeurd idee hebben ingediend, krijgen een beloning op grond van een reglement. Uit die regels blijkt dat voor een idee waarvan de besparing te berekenen is, een maximale beloning van € 15.000,- kan worden toegekend. Als de besparing niet te berekenen is, is de vergoeding lager. Zie de jurisprudentie, 6 sep.2016.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Flexibiliteit    Inboarding