Aantallen

Datum laatste wijziging: 9 april 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Aantallen verschillende EU-landen
  2. Begroting 2015
  3. Meer Oost-Europeanen werken in Nederland
  4. Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland
  5. Steeds langer wachten voor een asielaanvraag
  6. 59% arbeidsmigranten binnen zes jaar vertrokken

Aantallen verschillende EU-landen

Bijna 80 procent van de arbeidsmigranten komt uit een van de EU-lidstaten, met name uit Polen, Duitsland, Bulgarije en Roemenië. Eén op de tien arbeidsmigranten komt uit Azië.

Het aantal migranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije is tussen 2005 en 2012 significant toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Polen nam van ruim 6.500 toe tot bijna 19.000, het aantal Bulgaren vertienvoudigde van 416 tot een kleine 5.000 en kwamen er in 2005 nog 559 Roemenen naar Nederland, in 2011 telde het CBS er bijna 2.500. Opmerkelijk is dat het aantal bij alle drie de nationaliteiten in 2012 terugliep met een aantal honderden. ‘Het lijkt erop dat de arbeidsmigratie uit de Oost-Europese landen over z’n hoogtepunt heen is’, zegt Han Nicolaas van het CBS. Verreweg de meeste migranten zijn arbeidsmigranten.

Dat geldt niet voor migranten uit Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Ook de migratie uit die landen nam de afgelopen zeven jaar toe, maar de crisisperikelen in Zuid-Europa dreven de migratiecijfers het afgelopen jaren ineens flink op. Telde het CBS in 2009 gezamenlijk bijna 13.500 Griekse, Italiaanse, Portugese en Spaanse migranten, in 2012 waren dat er ruim 18.000.

Begroting 2015

Het is de bedoeling dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor moet de aansluiting van migranten op de arbeidsmarkt verbeteren.

Meer Oost-Europeanen werken in Nederland

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt de Migrantenmonitor.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Sinds 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen zonder vergunning in Nederland komen werken. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. (Bron: CBS, 3 feb. 2017)

Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Daarmee leveren deze arbeidsmigranten een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland.

Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers. Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. (Bron: About HRM, 11 jun. 2018)

Steeds langer wachten voor een asielaanvraag

Het duurt steeds langer voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een besluit neemt over asielaanvragen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid. Asielzoekers over wie in augustus een besluit werd genomen, hadden gemiddeld 19 weken moeten wachten op duidelijkheid. Begin vorig jaar was dat nog 8 weken.

Wettelijk moet de IND binnen zes maanden een besluit nemen over een asielaanvraag – in complexe zaken kan dat tot achttien maanden worden opgerekt. Maar in de praktijk gaat de dienst ook in ‘gewone’ asielzaken soms al over die termijn, zeggen Vluchtelingenwerk en asieladvocaten. Advocaat Wil Eikelboom: „De oorspronkelijke bedoeling was dat asielaanvragen een week nadat ze zijn ingediend inhoudelijk worden behandeld”, zegt hij. „Maar in de praktijk zie ik de laatste maanden dat die termijn flink wordt opgerekt, tot drie, vier of zelfs zes maanden.”

Volgens de IND komt de vertraging in de aanvraagprocedure door een hogere instroom van asielzoekers. In juli was er een piek in de instroom: 2.280 mensen, tegenover ongeveer 1.500 per maand in de anderhalf jaar daarvoor. Volgens Vluchtelingenwerk is er „geen sprake van overmacht”, omdat de in augustus genomen besluiten gaan om mensen die in een rustigere periode een asielaanvraag deden. Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt was namelijk stabiel in 2016 en 2017, ruim 32.000. (Bron: NRC, 10 sep. 2018)

59% arbeidsmigranten binnen zes jaar vertrokken

In 2011 schreven ruim 31.000 arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59% weer uit ons land vertrokken. Ongeveer 3.000 (10%) van de arbeidsmigranten bleven korter dan een jaar. (Bron: CBS, 4 apr. 2019)

Ga terug naar Buitenlandse werknemers.