Afdrachtvermindering


1. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

2. Afdrachtvermindering   12 maart 2010
28 februari 2016  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering

3. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidieregelingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde een aantal subrubrieken. Zie onder, klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen.

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... kosten Voor bepaalde activiteiten kunnen werkgevers hun personele kosten verminderen, te weten: 1. Afdrachtvermindering: werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting ...

5. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   12 maart 2010
23 maart 2017  |  , ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)

6. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... moet de werkgever ook beschikken over een SO verklaring en onder de startersregeling van de SO-afdrachtvermindering vallen. Omdat hier sprake kan zijn van onterechte staatssteun, de ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

9. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Afdrachtvermindering Voor de SO afdrachtvermindering is in 2015 een budget van € 794 ...

10. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... verband houden met HR-Kiosk (en soms daarbuiten) treft u onderstaand in alfabetische volgorde aan: Afdrachtvermindering onderwijs Op het gebied van de afdrachtvermindering onderwijs wordt een ...

11. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... de jaarlijkse indexatie, verhoogd met respectievelijk 3 cent per liter en 7 cent per liter. • Afdrachtverminderingen: voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) geldt: - de ...

12. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... sectorplannen bevatten maatregelen voor ruim 400.000 werknemers. de eerder afgeschafte Afdrachtvermindering Lage Lonen komt weer terug, zij het aangepast; de huidige premiekortingen ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... Onderzoek Er komt vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO (afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) beschikbaar. Het gaat om 33 miljoen euro. Het ...

14. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... het nog altijd niet eens zijn over een nieuw kabinet. Wat weten we wel (in alfabetische volgorde): Afdrachtvermindering Het wordt voor S&O-inhoudingsplichtigen mogelijk gemaakt om de aantallen ...

15. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... twee nota’s van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend. Deze voorzien onder meer in een afdrachtvermindering loonheffing voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen (BIK). Daarnaast ...

16. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... € 43,5 miljoen voor betere aansluiting MBO met bedrijfsleven Zonder praktijkovereenkomst geen afdrachtvermindering onderwijs UWV biedt scholingsvouchers voor werkzoekenden Wordrecruiter.nl ...

17. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Belastingen en verzekeringen Zelfstandigenaftrek Meewerkaftrek Gebruikelijk loon Loon en aanmerkelijk belang in relatie tot tarief stakingswinst Onrust onder ouderen over stamrecht-BV ...

18. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... op premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer beperkt 17. Veranderingen in de afdrachtvermindering S&O 18. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 Bij deze ...

19. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... een jaar verlengd; Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd; Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs; Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk; ...

20. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven kunnen kosten van de investering als afdrachtvermindering verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde ...

21. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
... hoog loon (crisisheffing) vervalt Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt De Nieuwsbrief is op ...

22. Nieuwsbrief loonheffingen 2021   3 december 2020
23 maart 2021  |  , ,
... levensloopregeling zorgbonus verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O wijzigingen in de aangifte loonheffingen Zie uitgave Belastingdienst ...

23. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
Inhoud Begripsbepaling Slimmer werken Platform Subsidieregelingen Leergang Innoveren met personeel Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR? Belang van certificering Verschuiving in de manier ...

24. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
... Rechtspositie Loonheffing Werktijden Verzekeringen Hoogte vergoeding Buitenlandse stagiairs Afdrachtvermindering Belangenbehartiging Traineeship Illegalen Onbetaalde stage mag CNV Jongeren ...

25. Subsidieregelingen   6 januari 2016
15 oktober 2020  |  , ,
... bij ernstige scholingsbelemmeringen Integratie Research- en Development Aftrek (RDA) in S&O-afdrachtvermindering (WBSO) Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid vanaf 14 nov. 2016 Rol ...


Bekijk items: 1 tot 25 (123 totaal)