Premies Werknemersverzekeringen


1. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
... (WGA) Ouderen Nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage Ambtenaren Geen inhouding premies werknemersverzekeringen Sociale lasten werkgevers met een derde toegenomen Betaalt de ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat loon geen recht heeft op voorkoming van dubbele belasting; de 30%-regeling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. Als de werknemer in Nederland verzekerd is voor de ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... van aandelenopties komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2005 moet de werkgever loonheffing en premies werknemersverzekeringen altijd berekenen over het werkelijk gerealiseerde voordeel op het ...

4. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... over de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - moet inhouden, zijn er uitzonderingen. Er zijn ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. Hiervan worden loonbelasting en sociale premies in mindering gebracht. UWV publiceert uitvoeringsregels Sinds de inwerkingtreding van de ...

6. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... loonheffing tegen gebruteerd tarief wegvalt, maar voor de werkgever ook de gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarnaast ...

7. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... (netto) bedrag, ook kan de subsidie betrekking hebben op een vermindering van de WAO/WIA- en WW-premies. Subsidies komen onder meer uit het ESF (Europees Sociaal Fonds). * Het subsidiebeleid ...

8. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... toptarief van 52%. Met loonheffingskortingen mag geen rekening worden gehouden. Verder mag voor de premies werknemersverzekeringen geen rekening worden gehouden met het maximumpremieloon en de ...

9. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... arbeid 21,1 procent hoger in 2022 dan in 2012 Definities Dat zijn er vele, onder meer: loonkosten, premies voor sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen, vergoedingen en verstrekkingen; het ...

10. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... extra WIA-instroom vervolgens langdurig in de arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft. De WIA-premies nemen daardoor naar verwachting structureel meer toe dan de afname van de ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... heeft recht op 8% vakantietoeslag;/li> de werkgever betaalt voor de AOW-gerechtigde geen premies werknemersverzekeringen. De AOW-gerechtigde is dus niet wettelijk verzekerd tegen ...

12. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... ontslag voor hun rekening nemen. De werknemer hoeft hierover geen loonbelasting en sociale premies te betalen, voorwaarde is dat de nieuwe werkgever deze kosten niet opnieuw vergoed. Dit ...

13. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... op een dag slechts één keer toegepast worden. De kleine vergoedingsregeling geldt voor zowel de premies werknemersverzekeringen als loonbelasting. Administratieve verplichtingen De ...

14. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... Legaal werken in Nederland: twee nieuwe regelingen Vluchtelingen en tegemoetkoming, subsidies, premies en vergoedingen Het zoveelste nieuwe inburgeringsstelsel Verdere Integratie Arbeidsmarkt ...

15. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... Pensioen: het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen door het verlagen van de aftrek van pensioenpremies. Nu kunnen werknemers maximaal 2,25 procent van hun salaris belastingvrij voor hun ...

16. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... de AOW-leeftijd. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Premieberekeningen Binnen de premies werknemersverzekeringen komen de sectorpremie WW (2019: gemiddeld 0,77%) en de vaste ...

17. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... van een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten, De daling van de WW-premies De werkgeversheffing in de Zorgverzekeringswet, De invoering van de UWV-uitkering bij ...

18. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... die inhoudt dat de werkgever de loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - voor zijn rekening neemt*. Het voordeel dat de ...

19. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bijdrage Zvw worden ingehouden. De werkgever was over dit voordeel tot 1-1-2013 geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Nu de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van ...

20. Bruteren   7 februari 2012
15 juli 2018  |  , , ,
... Verder, van wijzigingen in de loonheffingen (loonbelasting gecombineerd met de heffing van de premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ...

21. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... ** Zwartwerken betekent dat buiten de boekhouding om, zonder inhouding van loonheffing en premies werknemersverzekeringen, gewerkt wordt. Zie ook subrubriek Fraude. Elfproef Het BSN ...

22. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... minder loonbelasting verschuldigd is. Het voordeel voor de gemeente kan zijn dat zij minder premies werknemersverzekeringen hoeven afdragen. De gemeente kan deels zelf bepalen welke ...

23. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... op bijna een derde. Ook bij de pensioenvoorziening betalen steeds minder zelfstandigen lijfrentepremies. In 2016 was dat bij zzp'ers slechts 10 procent, bij zmp'ers 16,5 procent. ...

24. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... werknemersverzekeringen, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Er hoeven dan ook geen premies werknemersverzekeringen in te worden gehouden. (Zie punt 12) De inhouding van loonheffing ...

25. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... per dag is verdiend. Voor de hoogte van het dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover premies zijn betaald. Het dagloon is gemaximeerd, het zogeheten maximum dagloon. De daglonen van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (148 totaal)