Fictieve Opzegtermijn


1. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vrijwilligerswerk Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen: echte dienstbetrekking fictieve dienstbetrekking vroegere dienstbetrekking Sommige arbeidsrelaties zijn geen ...

2. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aan de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst financieel zien te overbruggen. Zie fictieve opzegtermijn Een werknemer heeft na een beëindiging met wederzijds goedvinden wel ...

3. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... wordt buiten beschouwing gelaten. Verder zijn er nog enkele aanpassingen aangaande: aanpassing fictieve opzegtermijn; definitie van langdurig werkloze; wijziging startersregeling WW, en ; ...

4. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... bij ontslag bij ziekte; het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag ...

5. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... deze werknemers. In voorkomende gevallen zal een werkgever geconfronteerd worden met een langere (fictieve) opzegtermijn. Het aantal dienstjaren heeft ook gevolgen voor de berekening van de ...

6. Opzegtermijn en uitzondering bij CAO   19 februari 2016
4 december 2016  |  , , , ,
... onder d van het Burgerlijk Wetboek (BW) geldt. Volgens verweerder loopt daardoor de (zogenaamde) fictieve opzegtermijn tot en met 31 augustus 2015. Werkneemster stelt zich echter op het ...

7. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... geregeld. De publiekrechtelijke dienstbetrekking vindt zijn oorsprong in het publiekrecht. De fictieve dienstbetrekking wordt in de fiscale- en sociale verzekeringswetgeving geregeld. Het ...

8. UWV   20 maart 2009
23 maart 2017  |  , , , ,
Het UWV heeft een brede verantwoordelijkheid, de verschillende subrubrieken brengen hier verslag van uit. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen:

9. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
31 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... in artikel 1 genoemd. Voor aansluitend recht op WW is van belang dat minstens de fictieve opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst in acht genomen is. Non-activiteit Wat ...

10. Werkloosheid (inleiding en begrippen)   21 juni 2015
24 januari 2024  |  , , , ,
... verklaard dat het initiatief van werkgever komt. Misbruik maken van de WW door omzeiling van de (fictieve) opzegtermijn, gedurende welke geen aanspraak bestaat op WW. Partijen doen dit door het ...

11. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... bij werkloosheid Verrekening pensioen met WW-uitkering Opbouw bij ziekte Verwijtbaar werkloos Fictieve opzegtermijn Poortwachterstoets Sectorfonds en suppletie Garantieregeling bij vinden ...


11 items