Ontslagrecht


1. Ontslagrecht (samenvatting wijzigingen)   1 juli 2012
,

2. Wijzigingen ontslagrecht   10 september 2012

... van minister Kamp van Sociale Zaken van 18 juni 2012 staan de voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht, die in 2014 moeten ingaan, te weten: • de opzegtermijn wordt voor alle ...

3. Voorstellen wijzigingen ontslagrecht 2014   2 juli 2012
,
... Kamp van Sociale Zaken staan de meest recente voorgestelde wijzigingen voor de aanpassing van het ontslagrecht in 2014. Een overzicht van deze wijzigingen in het ontslagrecht, zie ook de ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... de opdrachtgever de opdracht opzegt: in geval van een arbeidsrelatie zijn de opzegverboden en het ontslagrecht immers van toepassing. Ook de Belastingdienst of het UWV kan een overeenkomst van ...

5. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, zijn de wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht (inclusief ontslagrecht) van toepassing. ¹ Er zijn twee hoofdgroepen arbeidsrelaties te onderscheiden ...

6. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... en het begrotingsakkoord. De wet bestaat uit drie onderdelen, namelijk de hervorming van het ontslagrecht, de versterking van de rechtspositie van flexwerkers (zie onder) en de verkorting ...

7. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Bent u pas in dienst gekomen nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt het ‘gewone’ ontslagrecht. * Zie ook subrubriek Ontslag nemen of krijgen. Doorwerken AOW-er onder tijdelijk ...

8. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Beperkingen Kapstokartikelen Bijzondere verplichtingen werkgever en werknemer Jurisprudentie Juryrechtspraak Juridisch loket Huisvesting zeker zo ...

9. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... moet makkelijker Herplaatsingsverplichting strekt zich uit tot het gehele concern Versoepelen ontslagrecht geen optie FNV luistert slecht naar wat er in de arbeidsmarkt gebeurt Onvoldoende ...

10. Belastingdruk   1 augustus 2015
23 mei 2020  |  , , , ,
... in Europa Belasting- en premiedruk neemt toe Belasting op inkomsten uit werk verlagen en ontslagrecht op de schop Nederlandse belastingdruk blijft problematisch Nooit was belastingdruk ...

11. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... bijdragen aan hun eigen studie. Nieuwe studenten krijgen dan een beurs in de vorm van een lening. Ontslagrecht Aanpassing van ontslag/WW is nodig, temeer daar de arbeidsmobiliteit van met name ...

12. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... Voor studenten blijft het leenstelsel van kracht en wordt de OV-jaarkaart afgeschaft. • Ontslagrecht: afspraken uit het sociaal akkoord worden nog eens bevestigd. Het kabinet past per ...

13. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... flexibele arbeid. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) In de WAB zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de financiering van de Werkloosheidswet ...

14. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... sectoren vrezen dat leerbedrijven in het nauw komen door de transitievergoeding* in het ontslagrecht. De transitievergoeding, die per 1 juli 2015 aan vertrekkende werknemers moet worden ...

15. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... te garanderen van de lidstaat waar de dienst wordt uitgevoerd (met uitzondering van ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen). Ook verduidelijkt de richtlijn dat ...

16. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... een oproepmedewerker met een contract voor onbepaalde tijd geniet bescherming van het ontslagrecht. Overige arbeidsvoorwaarden en rechten zijn: per oproep heeft de werknemersrecht op ...

17. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... scholen. De RA (RegeerAkkoord)-maatregel 'afschaffen gratis schoolboeken' wordt teruggedraaid. Ontslagrecht De versoepeling van dit recht wordt een half jaar eerder (dus per 1 juli 2015) ...

18. Hervormingen   30 juni 2016
13 november 2020  |  ,
... nodig. Een stortvloed van hervormingen zijn aan de orde, neem alleen al de versoepelingen van het ontslagrecht (Bron de Volkskrant, 23 jan. 2020): De relatie tussen werkgever en werknemer moet ...

19. Omscholing   14 juli 2016
15 april 2021  |  , ,
... Transitievergoeding bij ontslag De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding*. Deze ...

20. Ontbindende voorwaarden   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... de ontbindende voorwaarde moet redelijkerwijs verenigbaar zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht; een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege ...

21. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... de werknemer in dienst van een particulier bedrijf. Dit geldt bij uitstek met betrekking tot het ontslagrecht. De verwachting is dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren per 1 januari 2017 ...

22. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... schrijft hij aan de Tweede Kamer. Kamp benadrukt dat de instructie niet was bedoeld om het ontslagrecht te versoepelen. De uitvoeringsinstructies - die aangeven hoe het UWV moet handelen ...

23. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... i-grond en f-grond niet samen mogen vallen. Wet Werk en Zekerheid Per 1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Waar de kantonrechter voor de ...

24. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... tijd te verminderen, verbod om de transitievergoeding qua volume te verminderen en verbod om het ontslagrecht te versoepelen, et cetera worden toegevoegd. Beter inzicht in pensioen Alle mensen ...

25. Personeel & Organisatie (inleiding)   22 november 2010
17 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Punten die in het SCP-onderzoek prominent opduiken als verbeterpunten zijn: Versoepelen van ontslagrecht (ongeveer twee derde van de werkgevers), meer overheidsinvesteringen in scholing en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (80 totaal)