Avg


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen automatische melding verwerken persoonsgegevens Recht op dataportabiliteit oftewel ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... de Uitvoeringsregels. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... De verantwoordingsplicht geeft belangrijke handvatten voor het toezicht op algoritmes en is in de AVG uitgewerkt in verschillende instrumenten. Zo moet een verwerkingsverantwoordelijke ...

5. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... moeten zij toch voldoen aan de nieuwe Arbowet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (Bron: Staatscourant, publicatie d.d. 5 december 2018) Eisen voor gezonde lucht opnieuw ...

7. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... van AP in omloop Veel privacy klachten over ICT-bedrijven Kwart van de organisaties nog geen AVG-bedrijfsbeleid Separaat wetsvoorstel over privacy in Handelsregisterwet Persoonsgegevens ...

8. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... toegang tot register arbeidsbeperkten Werkgevers in de knel door privacywet MKB: voorlichting over AVG belabberd Slechte voorlichting overheid aan MKB Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? ...

9. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG wetgeving De vernieuwde NVP Sollicitatiecode is te downloaden. Certificering Op 8 april 2014 ...

10. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

11. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... vallen ook toezichthoudende instanties, die van de overheid hun mandaat gekregen hebben. (Bron: AVG) Boetebesluiten opnieuw herzien Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) ...

12. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... van dergelijke gelijkwaardigheidsbesluiten moeten voor juni 2020 gereed zijn. Privacyrecht De AVG, die gedurende de transitieperiode geldig is, wordt onderwerp van onderhandeling tussen het ...

13. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... gestaakt In het traject voor implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn door de Belastingdienst een aantal tekortkomingen in de naleving geconstateerd. Er zijn ...

14. Cloud   31 maart 2016
26 augustus 2020  |  , ,
... 7 sep. 2018) ePrivacy-verordening dreigt MKB flink te raken De nieuwe aanvullende wet op de GDPR/AVG*, de zogenaamde ePrivacy-verordening, dreigt het MKB flink te raken. Dit stellen Nederland ...

15. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... worden de regels veel strenger. Vanaf dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze geldt in de hele EU. Als bedrijven in gebreke blijven, dreigen vanaf eind mei 2018 ...

16. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... Verzekeringen MKB MKB nog lang niet klaar voor privacywet Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? Kabinet moet extra investeren in digitalisering MKB Kabinet kondigt compensatieregeling voor ...

17. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
Inhoud Drie bronnen Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW Vijf pijlers Merendeel Nederlanders volledig pensioen-onbewust Mijnoverzicht Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand Lager ...

18. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... van nieuwe betaaldiensten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (Bron: Ministerie van Financiƫn, 19 feb. 2019) Meer transparantie bij ondernemen via ...

19. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... Op naar nieuwe Europese privacywetgeving De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR) treedt op 25 mei ...

20. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... in het MKB-Actieplan worden ze genoemd: Kosten algemene verordening gegevens bescherming (AVG) (Red.: en de eventuele qua hoogte extreme boetes) Digitalisering en cybersecurity ...

21. Geheimhouding en gedrag   5 januari 2011
15 april 2019  |  , , ,
... dit artikel is er veel jurisprudentie en zijn er ook talrijke commentaren. De nieuwe Europese wet (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet ...

22. Getuigschrift   20 maart 2009
8 september 2018  |  ,
Inhoud Wettelijke verplichting Gevolgen weigering werkgever Jurisprudentie Mag werkgever een negatieve referentie afgeven? Wettelijke verplichting De werkgever is verplicht aan het einde van de ...

23. Identiteitsbewijs   21 juni 2016
5 september 2019  |  , ,
... basis van een vingerscan. Dat is namelijk in strijd met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf had ter voorkoming van gevallen van fraude - diefstal uit de kassa - mede deze ...

24. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... de werkvloer. Het meten van temperatuur is in beginsel een persoonsgegeven en valt daarom onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wanneer deze informatie wordt opgeslagen en ...

25. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... de Belastingdienst spijt betuigt voor het gebruik van dit systeem dat niet aan de privacywet AVG voldeed. De overige brieven worden, tot eind juni, in twee zendingen verstuurd. (Bron: ...


Bekijk items: 1 tot 25 (149 totaal)