Administratie


1. Administratie   12 maart 2018

... van een nieuwe werknemer. Daarna moet bericht over de nieuwe werknemer worden gegeven aan: salarisadministratie, afdeling financiën, ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. Externe ...

2. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding administratie Aanwijzen eindheffingsbestanddelen Naslag Bijna goed is niet goed genoeg Wordt de aanwijzigingsverplichting werkkostenregeling aangepast? Inleiding administratie ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... moet de werkgever de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten per werknemer in de loonadministratie bijhouden. Zie ook subrubriek 30%-vergoedingsregeling. Aanscherping 30% Werknemers ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... Certificaten zijn feitelijk aandelen zonder stemrecht. Er wordt een zogenaamde STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht. Vervolgens worden aandelen verkocht aan de STAK of er wordt ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

6. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... documenten overhandigen: een bewijs van inschrijving van het kind in de Gemeentelijke Basis Administratie of melding bij de Vreemdelingenpolitie; een machtiging tot voorlopig verblijf van ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... van de WBSO en de RDA moeten voldoen aan een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie. Ook moeten zij de realisatie melden van de S&O-uren en eventuele kosten en ...

8. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... (zowel basispremie als aanvullende premies), wettelijke eigen bijdrage CAK Centraal Administratiekantoor (CAK), voor hulp in de huishouding en thuiszorg, eigen bijdrage ...

9. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... van verschillende bedrijven aan de slag op hun eigen werkvloer. Van inpakwerkzaamheden tot administratie en van telefoondienst tot orderverwerking – directielid en werknemer werken naast ...

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... of een extern bureau dat uw e-mailmarketing of telefonische verkoop verzorgt, maar ook uw administratiekantoor, een externe helpdesk of payroll service. Onder de huidige en toekomstige ...

11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... uitgesteld tot 1 januari 2021. Het huidige woonplaatsbeginsel is onduidelijk en het leidt tot veel administratieve lasten. Het is voor zowel jeugdhulpverleners als voor gemeenten vaak moeilijk en ...

12. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... identificerende gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken, gegevens over eventuele inburgering en inburgeringsverplichtingen, ...

13. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... hoeft tijdens de vakantie van een medewerker geen loon te hoeven uitbetaald en hoeft er geen administratie van opgebouwde/opgenomen vakantiedagen te worden bijgehouden. Werknemers ontvangen ...

14. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of ...

15. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... die het aanbiedt. ▼ 5. U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart die in uw loonadministratie. Red.: Uit jurisprudentie valt op te maken dat er op gelet moet worden dat de ...

16. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dus gemiddeld hogere kosten, maar hun risico op langdurig ziekteverzuim en administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie van zieke ...

17. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... loonsanctie’. De werkgever moet dan langer het loon doorbetalen. UWV kan ook een ‘administratieve loonsanctie’ opleggen. Dat doet het UWV als een werkgever niet (op tijd) aan de ...

18. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werknemer, maar het percentage verschilt per CAO. Door iemand na terugkeer op de werkvloer toch ‘administratief’ ziek te melden, blijft de termijn van de loondoorbetalingsplicht gewoon ...

19. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkt die inhoudelijk sterk van elkaar afwijken. Bijvoorbeeld als de werknemer in 's ochtends administratieve werkzaamheden verricht en 's middags portier is. Loonheffing verschuldigd bij ...

20. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... bedrijf). De opdrachtgever is volgens de wet geen werkgever meer en besteedt juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en ...

21. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... de Richtlijn 2004/38 EG verplicht is zich als ingezetene in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waarin zij verblijft/woonachtig is. Nu zij dit ondanks herhaald ...

22. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... te leggen. Het maakt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij een bezoek mogelijk de loonadministratie en naleving van de arbeidstijdenwet op deugdelijkheid in controleren. Alternatief ...

23. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De werkgever zal in kaart moeten brengen welke ...

24. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... de grote ondernemingen veroorzaakt wordt. Kleine bedrijven zien de verplichtingen primair als een administratieve verplichting, of zijn helemaal niet bekend met de regels. Instemmingsrecht OR bij ...

25. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... twee jaar na dato materieel controleren. Door de bekorting van maximale controle termijn worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd, denkt Zorgverzekeraars ...


Bekijk items: 1 tot 25 (558 totaal)