Adoptie


1. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Verschil Regels adoptieverlof Uitkering Ouderschapsverlof Geen gevolgen WW-uitkering Opbouw vakantiedagen Cijfers Zorg bij adoptie Wettelijke aanpassing 2015 Wettelijke aanpassing 2019 ...

2. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... wordt opgeschort gedurende de periode dat de werknemer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof of ouderschapsverlof opneemt. Voor de verlengde loondoorbetalingsplicht gaat dus ...

3. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de HR-besluitvormers aangeeft dat het senior management graag AI wil inzetten. Maar terwijl de adoptie door de top wordt gedreven, passen jongere werknemers zich het snelst aan de opkomst van ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uw werknemer weigert op zondag te werken. als uw bedrijf wordt overgenomen. vanwege het recht op adoptieverlof en het verlof voor het opnemen van een pleegkind. als uw medewerker bij u werkt als ...

5. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... houden. Het wegvallen hiervan zou anders te grote financiële gevolgen voor hen hebben. Adoptie- en pleegzorgverlof Vanaf 1 januari 2019 hebben beide ouders recht op zes weken ...

6. Bindingsverlof   20 maart 2009
5 juni 2017  |  ,
Zie subrubriek Adoptieverlof.

7. Cryptomunten   1 september 2017
1 maart 2021  |  ,
... in een negatieve spiraal terecht te zijn gekomen. Door de komst van de futures is bovendien de adoptie van de bitcoin sterk afgenomen, neemt tegelijkertijd de vraag naar andere ...

8. Langdurend zorgverlof   20 maart 2009
10 augustus 2019  |  , ,
... van de Wet arbeid en zorg beschouwd, waarin ook de andere verlofregelingen gebundeld zijn: adoptieverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kortdurend zorgverlof, ...

9. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... daarop en vergelijkbare regelingen voor ambtenaren uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en de zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet arbeid en zorg; de vergoeding van de ...

10. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... is dat vaak tot aan het maximum dagloon. Voorbeelden van wettelijk onbetaald verlof zijn het adoptieverlof, langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof en mantel of palliatief verlof. Bij CAO ...

11. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... minstens 1 jaar bij uw werkgever in dienst te zijn. U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij u wonen De werknemer kan aangeven op ...

12. Overige fondsen   7 februari 2010
13 maart 2018  |  , , ,
... Voorwaarden voor de loonheffingen mag het niet gaan om uitkeringen en verstrekkingen voor adoptie en overlijden. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw geldt ...

13. Overzicht verlof- en vakantiedagen   27 mei 2009
10 augustus 2019  |  , , ,
(in alfabetische volgorde) Soort verlof Betaald/onbetaald Duur Bijzonderheden/voorbeeld Adoptieverlof Betaald Maximaal zes weken Maximum max. bruto dagloon (UWV). Verlof mag men gespreid opnemen. ...

14. Personeelsfonds   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , ,
... Het gaat hierbij onder meer om uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden; werknemers geen aanspraak (recht) hebben op uitkeringen of verstrekkingen ...

15. Personeelsvereniging   20 maart 2009
24 augustus 2018  |  , , , , ,
... De uitkeringen of verstrekkingen hebben geen betrekking op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden. (Bron: Crob, 4 mei 2017) ...

16. Subsidieregelingen   6 januari 2016
15 oktober 2020  |  , ,
... over de subsidiemogelijkheden vanuit de AMIF Fondsen. (Bron: Agentschap SZW) Tegemoetkoming adoptiekosten Adoptieouders die interlandelijk een kind hebben geadopteerd, krijgen onder ...

17. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... daarvan. De Vries onderzocht ook de relatie tussen empowerend en controlerend leiderschap en de adoptie van telewerken door gemeenteambtenaren in een grote Nederlandse gemeente. Telewerken ...

18. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... werklozen (IOW); Wet arbeid en zorg: een uitkering in verband met zwangerschap, bevalling en adoptie is een aanvulling mogelijk; als de werkgever in het tweede ziektejaar niet meer dan ...

19. Toeslagenwet (tabellen)   30 maart 2009
22 januari 2024  |  , , , , , ,
... kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Het maakt niet uit of dit uw eigen kind is, een stief- of adoptiekind, of een pleegkind. Ook hoeft uw kind niet bij u te wonen. U of de andere ouder krijgt ...

20. Vaderschapsverlof   3 maart 2016
20 oktober 2020  | 
... opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van 4 naar 6 weken. (Bron: ...

21. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (SZW) onderscheidt de volgende vijf categorieën verlofregelingen: verlof voor de eigen kinderen: adoptieverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en kraamverlof; zorgverlof: ...

22. Veranderingen 2015   15 december 2014
10 januari 2020  |  , , , ,
... familielid of iemand anders met wie hij of zij een sociale relatie heeft. In het pleegzorg- en adoptieverlof gaat de periode dat het verlof kan worden opgenomen van 18 naar 26 weken, ...

23. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... vrije dagen nemen met een uitkering van het UWV van 70% van zijn of haar salaris. De regeling voor adoptieverlof wordt verruimd met 2 weken naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor ...

24. Veranderingen 2019   24 juni 2018
8 januari 2019  |  , ,
... de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is verstreken. Adoptieverlof Het adoptieverlof was vier en wordt zes weken. Tijdens het verlof heeft de ...

25. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  ,
... een uitkering ter hoogte van 70% van het zijn (maximum)dagloon. In de wet staat ook vermeld dat adoptie- of pleegouders niet vier maar zes weken volledig betaald verlof kunnen krijgen. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (36 totaal)