Handleiding


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... overdraagbaarheid van persoonsgegevens Werkgevers willen uitstel privacywet AVG, is gewoon onzin! Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming Wet bescherming persoonsgegevens vervangen ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... voor kleine werkgever Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie REACH Gebruikshandleiding Naleving arboregels onder de maat Instemmingsrecht OR bij keuze arbodienst of ...

3. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... maatwerk. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Overleg Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Modules Belangrijkste trends en ontwikkelingen in Arboland Belastingplan 2016 Meer informatie Handleiding VG voor opdrachtgevers beschikbaar Ministers hebben een te drukke baan Overstappen ...

5. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... werkzaamheden kan transformeren in alle belangrijke HR-domeinen. In een praktijkgerichte handleiding zullen gebruikers enkele reguliere werkzaamheden identificeren waar ze veel tijd aan ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Vanwege privacywet weet werkgever straks niet welke werknemer coronaprik heeft gehad Handleiding voor privacy verkiezingscampagnes Noodklok luidt over explosieve toename hacks en ...

7. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... die alle voorwaarden nauwkeurig beschrijft. Ook heeft de stichting FAD een praktische handleiding ontwikkeld voor het werken met het Waarschuwingsregister. De handleiding maakt het ...

8. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... beheer In de Nieuwsbrief van de Belastingdienst staat in paragraaf 6 (blz 4 t/m 6) een uitvoerige handleiding beschreven over alles wat met 'Uitfaseren pensioen in eigen beheer' te maken heeft. ...

9. Eerste en Tweede Kamer   25 oktober 2014
25 oktober 2020  |  ,
... 7 en 8. Het lespakket bestaat uit 4 lessen en een slotdebat. Ieder koffertje bevat een docentenhandleiding en 33 Handboekjes Politiek voor de leerlingen. De koffer met lesmateriaal kan zomer ...

10. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... van de Global Fortune 200. ‘De code vormt bovendien voor veel bedrijven niet langer alleen een handleiding die aangeeft wat wel en niet van werknemers wordt verwacht. Meer en meer geeft de ...

11. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Publicatiedatum Wijziging 1.1.5 04-06-2015 In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015. Stap 3 Loonadministratie aanleggen ...

12. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... 7.3.7 Tabellen voor bijzondere groepen werknemers een link gemaakt naar de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2016. De SVB en de gemeenten zijn wettelijk ...

13. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... Rekentool Scherper toezicht kinderopvang Continue screening Cijfers screening Nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang’ Betere aansluiting betaalde en afgenomen uren ...

14. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... veilig kunnen blijven voelen. De gedragscode, die menige organisatie hanteert, dient op zich als handleiding voor zakelijke beslissingen en activiteiten. De code geldt voor iedereen (directie, ...

15. Kwaliteit zorg   23 september 2016
12 maart 2021  |  ,
... in de praktijk. Daarnaast gaat Humanitas-directeur Gea Sijpkes samen met een Britse hoogleraar een handleiding voor andere landen schrijven, die ook bereid zijn om dit soort woonvormen in te ...

16. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... voornamelijk te vinden in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Omdat de bepalingen een handleiding vormen hoe in voorkomende gevallen te handelen, wordt deze aangeduid als ...

17. Marktwaarde   20 maart 2009
25 augustus 2017  |  , ,
... over voldoende referentiefuncties; Er moet een gebruiksvriendelijke vragenlijst met een duidelijke handleiding zijn; Het adviesbureau moet altijd support bieden door een helpdesk die het gehele ...

18. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... (0628848785 of office@ascie.nl). Informatie over de docentreis is beschikbaar. En nu ook de docenthandleiding voor in de leerpraktijk. ...

19. Modelovereenkomsten (DBA)   22 oktober 2016
19 februari 2018  |  ,
... voor korte duur, kunt u vinden op de website van de belastingdienst en de daar gepubliceerde ‘Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling’. Zekerheid onder voorwaarde ...

20. Parkeergelegenheid   20 maart 2009
2 augustus 2019  |  , , ,
... ook vergaderzalen, bedrijfskantines en ook de parkeergarage op het bedrijfsterrein. De handleiding zegt al jaren dat het een parkeerplaats bij de werklocatie moet zijn. Er zijn er ook ...

21. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... en de Pensioenfederatie vandaag op deze website de UPO-modellen 2018 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van de ...

22. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  , , , , , , ,
... geeft (FAQ/Q+A); het samenstellen en actualiseren van voorlichtingsmateriaal c.q. reglement of handleiding. Opleiding Om salarisadministrateur te worden is er een scala van opleidingen op mbo ...

23. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... van Verzekeraars en de Pensioenfederatie vandaag op deze website de UPO-modellen 2018 en de handleiding gepubliceerd. Zie HR-kiosk Privacy Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar €€n ...

24. Vrijwilligers   20 maart 2009
12 december 2023  |  , , , , , ,
... de gevolgen enorm. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een korte handleiding gepubliceerd over het voorkomen van fraude. Aanpak regeldruk vrijwilligers ...

25. Handleiding ‘Continue screening kinderopvang’   6 mei 2014
8 mei 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Van uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs zijn vaak geen gegevens bekend. In de Handleiding continue screening kinderopvang staat onder meer hoe voor hen een VOG kan worden aangevraagd.


Bekijk items: 1 tot 25 (34 totaal)