Goedkeurende Verklaring


1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

2. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... ergernis Governance van het familiebedrijf is maatwerk Accountants onthouden honderden bedrijven goedkeurende verklaring Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden Bedrijfsleven ...

3. Misbruik coronasteun   23 mei 2020
7 mei 2021  |  ,
... de NOW ontvangende werkgever verplicht is een controleerbare administratie te voeren en dat een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring moet worden meegezonden met de ...

4. Accountants onthouden honderden bedrijven goedkeurende verklaring   9 januari 2018
11 januari 2018  | AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | , , ,
De afgelopen jaren hebben honderden Nederlandse bedrijven geen goedkeurende verklaring gekregen van hun accountant. Er kan sprake zijn van een gebrekkig ICT-systeem of inadequate controles op de ...

5. Koolmees publiceert beleidsregel vaststelling NOW   6 oktober 2020
8 oktober 2020  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... de NOW ontvangende werkgever verplicht is een controleerbare administratie te voeren en dat een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring moet worden meegezonden met de ...

6. Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd   22 januari 2021
22 januari 2021  | , , , , ,
Vraag Mag een werkgever weten of een medewerker wel of niet gekeurd is en of hij geschikt is voor zijn werkzaamheden. Antwoord Welke gegevens mag de werkgever registreren (AP) en welke gegevens ...


6 items