Keurmerk (ZZP-er)

Datum laatste wijziging: 4 oktober 2020  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Selectie op kenmerken
  2. Certificaten
  3. zzp-er bewijst kwaliteit door middel van referenties
  4. zzp-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend

Selectie op kenmerken

Werkgevers kunnen in een database met zelfstandigen zien of de door hun (Red: hen) ingehuurde werkkracht voldoet aan een aantal juridische en fiscale kenmerken, bijvoorbeeld de eisen die de Belastingdienst stelt in de vorm van de zogeheten VAR-verklaring, aldus de initiatiefnemer Stichting zzp-erkend op 2 mei 2012.

De stichting wordt gefinancierd door de Rabobank en kwam tot stand na gesprekken met ruim 40 bedrijven en ministeries.

'Bij veel opdrachtgevers worden enorme kosten gemaakt voor de administratie en het afdekken van inhuurrisico’s bij het inschakelen van tussenpersonen', stelt waarnemend voorzitter Jacob Verschuur in een toelichting. En ook het zelf inhuren van een zzp-er zou de nodige juridische en fiscale risico’s met zich meebrengen.

Certificaten

zzp-erkend deelt certificaten uit en houdt gegevens van de aangesloten zelfstandigen actueel. 'Als een document dreigt te verlopen, krijgt de zzp-er een signaal om actie te ondernemen', aldus Verschuur. 'Het is de eerste certificering vanuit werkgevers, die moeten met een druk op de knop kunnen zien met wie ze te maken hebben.' Volgens hem roept de markt al langere tijd om certificering. Vooralsnog richt de organisatie zich op zelfstandigen uit de dienstverlening, maar ook in de bouw en het onderwijs bestaat volgens Verschuur vanuit werkgevers behoefte aan meer informatie over zelfstandigen. 'Zij kunnen straks bijvoorbeeld via de database 3 referenties opvragen.' Op dit moment bestaat de database uit nog maar 200 zzp-ers, maar zzp-erkend voert met diverse organisaties gesprekken om het bestand snel uit te breiden, binnenkort worden de eerste namen bekend gemaakt. (Bron: AccountingWEB NL, 3 mei 2012)

zzp-er bewijst kwaliteit door middel van referenties

zzp-ers bewijzen hun kwaliteit voornamelijk door middel van online en offline referenties. 50,6 procent van de zzp-ers laat zijn kwaliteit graag online bevestigen, via referenties op bijvoorbeeld LinkedIn of de eigen website.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat zzp-ers klantenbeoordelingen graag ontvangen in de vorm van een geschreven beoordeling of feedback (56,3 procent) en een algemene beoordeling door middel van een cijfer (50,8 procent).

Ook de NPS score (Net Promoter Score) wordt door zzp-ers belangrijk gevonden bij het krijgen van ratings en reviews. (Bron: Brisk, 29 dec. 2016)

zzp-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend

zzp'ers kunnen certificaten kopen van bedrijfjes om aan potentiële opdrachtgevers te tonen dat ze écht zelfstandig zijn. Volgens de Leidse hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot zijn ze misleidend.

Opdrachtgevers zijn bang voor schijnzelfstandigheid waarbij de Belastingdienst achteraf oordeelt dat de zzp'er eigenlijk een dienstbetrekking heeft met de opdrachtgever. Omdat de zzp'er dan functioneert als werknemer, moet de opdrachtgever loonheffing en sociale premies afdragen. Het is alleen vaak onduidelijk waar de grens van zelfstandigheid precies ligt. Verschillende bedrijfjes springen handig op die onzekerheid in met 'certificaten' die moeten bewijzen dat de zzp'er zelfstandig ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst hecht geen waarde aan deze certificaten. (Bronnen: Tax Life, 11 feb. 2019 en Trouw, 11 feb. 2019)

Ga terug naar subrubriek zzp-er.